Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 236-247

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.755


SOSYAL HİZMET VE ÇEVRE: EKOSOSYAL YAKLAŞIM

ALİ FUAT ERSOY, VEYSİ BAYDAR

Özet: Bu makale sosyal hizmet, ekopsikoloji ve ekofeminizm ekseninde insanların doğayla etkileşimine vurgu yapan ekososyal yaklaşım üzerinde durmaktadır. Sosyal hizmetin ekosistem yaklaşımı insanın doğal dünya ile ilişkisi “çevresi içinde birey” görüşüyle desteklenerek tekrar gözden geçirilmiştir. Kadınlar ve doğa üzerindeki baskıya dikkat çeken ekofeminizme vurgu yaparak bir bütün olarak gezegenle etkileşimi güçlendiren güncel  görüşlerden faydalanmaktadır. Sosyal hizmetin ekosistem yaklaşımıyla beraber ilişkisel kültür kuramının güçlendirme ve empati kavramlarını doğayı anlamak ve gezegenle bağlantıda olmak için kullanır. Sonuç olarak ekososyal yaklaşım, tüm sosyal hizmet uygulama düzeylerinde çevresel sürdürebilirliği arttırmanın bir yolu olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): çevresi içinde birey, ekososyal yaklaşım, sosyal hizmet, ecopsikoloji, ekofeminizm.

SOCIAL WORK AND ENVIRONMENT: AN ECOSOCIAL APPROACH

Abstract: This article draws on insights from social work, ecopsychology and ecofeminism to inform an ecosocial approach honouring humans’ interconnectedness with nature. It reexamines social work’s ecosystems perspective and redefines its central ‘person-in-environment’ configuration to embrace a broadened emphasis on the natural world. It identifies insights from ecofeminism on the parallels between the oppression of women and domination of nature, and presents feminist ways of relating that may enhance connection with the planet as a whole. It introduces the concepts of empathy and empowerment from relational cultural theory as important ideas to integrate with social work’s ecosystems perspective to promote deeper awareness of this connection. Finally, the ecosocial approach is examined as a means of promoting environmental sustainability at all levels of social work practice.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Person-in-environment, ecosocial approach, social work, ecopsychology, ecofeminism

Tam Metin 858

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.