Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 3  Sayfa: 58-73


1950–1970 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’ DE BAZI ÖNEMLİ EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELER

O.MURAT KOÇTÜRK, SEMA KORKMAZ

1950’li yıllarda, Türkiye’de çok partili parlamenter rejime geçilmiştir. 1950 seçimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı Demokrat Partiye bırakmıştır. Bu çalışmada, demokrat parti döneminde yaşanan ekonomik ve siyasi olayların, Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Demokrat partinin başlattığı liberalleşme süreci, 1960 yılında yaşanan askeri darbeyle kesintiye uğramıştır. Ayrıca 1950–1970 döneminde dış ilişkiler ve politikalar da artmıştır. Türkiye’nin NATO ve AET’ ye katılma süreci ve AB ilişkileri gündeme gelmiştir. Bu dönemdeki bazı dış sorunlar Bağdat Paktı ve Balkan Paktı’yla
çözülmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok partili parlamenter rejim, Demokrat Parti, Askeri darbe, Türkiye Ekonomisi

SOME OF THE IMPORTANT ECONOMİC AND POLİTİCAL DEVELOPMENT IN TURKEY DURİNG 1950-1970 PERİOD

In the 1950s, It has been passed to the multi-party parliamentary regime at Turkey. The Republican People's Party gave up power to the Democratic Party with 1950 elections. In this study,of economic and political events in democrat party period has been trying to assess of the impact on the Turkey economy. Democrat party which has initiated liberalization process has been interrupted by a military coup in 1960's. Also, foreign relations and policies in 1950-1970, has increased. Turkey's participation process to the NATO and the EEC and the EU relations has come to order. In this period, some foreign problems have been trying to solve with the Baghdad Pact and the Balkans Pact.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multi-party parliamentary regime,Democrat Party, Military coup, Turkey economics

Tam Metin 743

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.