Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 20-30


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL PAZARLAMADA KOOOPERATİFLERİN ROLÜ VE TARIM ÜRÜNLERİ PROMOSYON PROGRAMININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

SELMA AYTÜRE

Tarım istihdamındaki düşüşe rağmen, tarım ülkemiz kırsalındaki başlıca ekonomik faaliyet olma özelliğini korumaktadır. Tarımın ulusal ekonomi içindeki büyüklüğü oransal olarak düşmekle birlikte, tarımsal dış ticarette gözlemlenen büyüme, tarım sektörünün dinamik bir pazara sahip olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği’nde tarım ürünleri piyasalarında birçok üründe kooperatiflerin/üretici örgütlerinin ciddi faaliyetleri vardır. Türkiye’nin bu politikalardan yararlanmasında fayda vardır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ndeki kooperatifçilikle ilgili uygulamalar ve özellikle “Tarım Ürünleri Promosyonu” programı incelenerek, Türkiye’de uygulanması imkanları araştırılmış, Türk tarım ürünlerinin Dünya piyasaları ile buluşmasında kooperatiflerin payının artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada tarama/değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): AB, tarım ürünleri, promosyon, kooperatifçilik

THE ROLE OF THE COOPERATIVES IN THE EU AND IMPLEMENTABILITY OF THE AGRICULTURAL PROMOTION PROGRAMME IN TURKEY

Despite the decline in agricultural employment, agriculture, being the main economic activity at the rural country. While the size of Agriculture is decreasing proportionally within the national economy, agricultural foreign trade growth observed in the agricultural sector, shows that it has a dynamic market. In the European Union, there are serious activities of cooperatives/producer organizations at many agricultural markets. "Promotion of Agricultural Products" program is very important.Turkey has to benefit these kind of programmes. This paper tries to research and evaluate these policies and implementing possibilities in Turkey. If Turkey implements EU like policies, the share of cooperatives at global agricultural markets can be increased. This paper tries to help to this aim. Research/evaluation method was used.

Anahtar Kelimeler (Keywords): EU, agricultural products, promotion, cooperation

Tam Metin 733

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.