Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 433-449

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.726


İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

MELDA KEÇECİ, TÜLAY TURGUT

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de hak ettiği önemi bulmamış bir konu olan işyeri nezaketsizliğini açıklamak ve Türk kültürü için bir nezaketsizlik ölçeği geliştirmektir.  İşyerlerinde karşılaşılan nezaketsiz davranışlar, karşı tarafa zarar vermeyi amaçlamasa da işyeri normlarına ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılmasına zarar vermektedir. Bu nedenle de iş dünyası için önem arzetmektedir. Bu çalışmada, işyerinde nezaketsizlik büyük oranda iş arkadaşlarından veya yöneticilerden geldiği için, iş arkadaşı ve yönetici nezaketsizliği olarak iki farklı ölçek geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş yeri nezaketsizliği, yönetici nezaketsizliği, iş arkadaşı nezaketsizliği, ölçek geliştirme, az yoğunluktaki zararlı davranışlar

WORKPLACE INCIVILITY: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

The main purpose of this study is to explain the concept of workplace incivility, which is an underestimated subject in Turkey but a popular one in the international literature and to develop a Turkish incivility scale. Workplace incivility does not intend to harm others but it harms workplace norms and puts a peaceful workplace environment into danger.  For this reason, it is an important topic for the business world. In this study, Coworker Incivility Scale and Supervisor Incivility Scale were developed seperately because workplace incivility has two different sources, coworkers and supervisor. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Workplace incivility, supervisor incivility, coworker incivility, scale development, low intensity deviant behavior

Tam Metin 1001

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.