Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 1  Sayfa: 64-74


KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE İFLAS ERTELEME SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

DERVİŞ BOZTOSUN, SEMRA AKSOYLU

Kooperatifler kar amacı gütmeyen, sosyal amaçları ön planda tutan örgütlerdir. Bundan dolayı ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarında önemli yerleri vardır. Ülkemizde de en çok örneği görülen kooperatif türü konut yapı kooperatifleridir. Konut yapı kooperatifleri faaliyetlerini yürütürken, sermaye şirketlerinde olduğu gibi, borçlarını ödeyemez duruma düşebilirler ve iflas erteleme talebinde bulunabilirler. İflas ertelemeye başvurabilmenin bazı şartları vardır ve bu şartlar konut yapı kooperatifleri için de geçerlidir. Bu şartlardan birisi borca batık olmak, diğeri de iyileşme umudunun varlığıdır. Bu şartları sağlama konusunda konut yapı kooperatiflerinde, kooperatifin kendine özgü özellikleri nedeniyle, bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada bu sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Konut Yapı Kooperatifleri, İflas Erteleme, Borca Batıklık

SUSPENSION OF BANKRUPTCY PROCESS IN RESIDENTIAL BUILDING COOPERATIVES AND PROBLEMS ENCOUNTERED

Cooperatives are organizations which do not seek profit and prioritize social objectives. For this reason, they have special position in countries economic and social structures. The type of cooperative, which is seen primarily in also our country, is residential building cooperative. While residential building cooperatives carry out their activities, like equity companies, they can fall into a situation where they fail to pay their debts and they can claim for suspension of bankruptcy. There exist some conditions in order to apply for suspension of bankruptcy and these conditions prevail for also residential building cooperatives. One of the conditions is to be deep in debt and the other is the existence of hope for recovery. Because of the distinctive features of cooperatives, some problems are confronted in residential building cooperatives in fulfilling these conditions. In this study, these problems and solution proposals are revealed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Residential Building Cooperatives, Suspension of Bankruptcy, Being Deep in Debt

Tam Metin 956

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.