Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 57-70

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.730


TÜRKİYE DE SİGORTACILIKTA GÜNCEL SORUNLAR

HAŞİM ÖZÜDOĞRU, ÇİĞDEM ÇETİN

Dünya tarihi boyunca sigorta çeşitli formlarda hep var olmuştur. İnsan hayatı devam ettikçe insanı tehdit eden riskler de var olacaktır. Tüm bu riskleri tek başına yüklenmek mümkün değildir. Bu riskler var oldukça da bir yandan riskleri ortadan kaldırmak için fiziki tedbirler alınacak, tamamen ortadan kaldırılamayan riskler için de daima, sigorta gibi finansal çözümler mevcut olacaktır. Sigortacılık sektörü de burada devreye giriyor. Girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan bir ortak haline geliyor. Yani Sigortacılık Sektörü kara değil, riske ortak oluyor. Ekonominin gelişmesine ve büyümesine paralel olarak Sigortacılık sektörü de büyümektedir.Sigortacılık sektörü gelişmediği takdirde müteşebbisler daha az risk almak durumunda kalacak, daha az ticari faaliyette bulunacak, neticede ekonomi yavaşlayacaktır. Ekonomiyi büyütmenin ve ticareti artırmanın yolu güçlü bir sigorta sistemine sahip olmaktır.Türkiye’de sigortacılık hizmetinin kalitesi dünya standartlarına ulaşırken; insanların da sigortaya olan ilgisi artıyor. İnsan hayatı için bu derecede önemli olan sigortanın sunumunda da hem devlet hem de özel sektör rol almaya devam edecektir.Sigortacılık sektörü, insanların ve işletmelerin risklerini üstlenmesi gibi temel işlevlerinin yanında toplanan primlerin ekonomiye büyük ölçüde kaynak yaratması, sektörün önemini artırarak gelişmesini olumlu etkilemiştir. Sigortacılık sektörü, sosyo-ekonomik kayıpların önlenmesi, sermaye birikimi ve kredi olanağı sağlaması, refahı ve vergi gelirlerinin artırması, istihdama katkısı ve uluslararası ekonomik ilişkileri geliştirmesi gibi fonksiyonlarından dolayı da önemini artırmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta, Sigorta Sektörü , Sektör Problemleri

CURRENT PROBLEMS IN INSURANCE IN TURKEY

Throughout of the history of  world insurance has already been in a lot of forms. As long as human life exists a lot risks threatening to human life will exist. It is not possible to challenge with these risks on yourself.  As long as these risks exists physical precautions will be taken in order to put an end to these risks by one way, financial sollutions like insurance will exist for risks which can be put an end completely.  Insurance sector plays a role by this way. It is becoming a partner sharing risks of entrepreneur , businessman and ctizen.By  means insurance sector is a partner on a risk rather than a profit.  Bigger and more developed of an economy means bigger of an insurance sector.  Unless insurance sector is undeveloped entreprenuers take less risks, they are less dealt with commercial relations as as a consequence the economy will slow down.  The way of developing economy and increasing trade is having a challanging insurance system. As long as the quality of insurance service is reaching to the world of standarts ; the people are more interested to insurance. In the presentation of an insurance  so important for human life both state and private sector continue to play a role. Not only insurance sector adopts the risks of people and business sectors as a vital duties but also it has effected positvely  on a earned profits creating a source  for the economy in a great way , the development of this sector by  increasing its importance . The importance of insurance sector has been increased thanks to functions of preventing social economical losts, creating opportunites for accumulation of capitals and credit, increasing welfare and tax revenue, benefits for employment and developing international economic relations. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): insurance, insurance sector, sector problems

Tam Metin 913

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.