Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2607-2626

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1685


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İMALAT SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

EMRE HORASAN, FATİH AKTAŞ

Sürdürülebilirlik; dünyanın çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda varlığından ve iyileştirilmesinden vazgeçmeden bugünkü ihtiyaçların karşılanabilmesi olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirliğin unsurlarının şirketlerin, faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine entegre edilmesiyle uzun dönemde değer oluşturulması olarak ifade edilebilen kurumsal sürdürülebilirliğin önemi artmıştır. Bununla birlikte, şirketler açısından bakıldığında, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performansının finansal performansıyla ilişkili olup olmadığı literatürde araştırılan bir konu olmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı da, kurumsal sürdürülebilirlik performansının bir temsilcisi olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kullanılarak kurumsal sürdürülebilirlik performansının finansal performans üzerindeki etkisinin endeksin hesaplanmaya başladığı tarihten (Kasım 2014) itibaren endekste yer alan 4 imalat sektörü şirketi özelinde incelenmesidir. TOPSIS yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde, endeks öncesi döneme göre endeks sonrası dönemde şirketlerden 3’ünün performansının arttığı 1’inin ise azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir Gelişim, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Performansı, Sürdürülebilirlik Endeksi, İmalat Sektörü

THE EFFECT OF CORPORATE SUSTAINABILITY ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF MANUFACTURING SECTOR COMPANIES IN THE BIST SUSTAINABILITY INDEX

Sustainability is meeting today's needs without giving up the environmental, economic and social existence and improvement of the world. The importance of corporate sustainability, which can be expressed as creating value in the long term, has increased by integrating the elements of sustainability into companies' activities and decision-making processes. However, from the perspective of companies, whether the corporate sustainability performance of companies is related to their financial performance has started to be a subject that has been investigated in the literature. In this study, using the BIST Sustainability Index as a representative of corporate sustainability performance, the impact of corporate sustainability performance on financial performance has been analyzed for 4 manufacturing companies included in the index since the date the index was calculated (November 2014). In the analysis made using the TOPSIS method, it was concluded that the performance of 3 companies increased and 1 of the companies decreased in the post-index period compared to the pre-index period.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable Development; Corporate Sustainability; Sustainability Performance; Sustainability Index; Manufacturing Industry

Tam Metin 599

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.