Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 1  Sayfa: 1-27


BANKA SİGORTACILIĞI VE BANKA SİGORTACILIĞINDA MÜŞTERİ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT, EZGİ DAĞDAŞ

Bu araştırmada İstanbul ili Avcılar ilçesinde banka sigortacılığından yararlanmış müşterilerin tatmin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca sözkonusu müşteri görüşlerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de ANOVA testi ile incelenmiştir.

Araştırma sonucunda katılımcıların banka sigortacılık faaliyetlerini kredi işlemlerinde kolaylık sağladığı için tercih ettikleri, banka sigortacılığını güvenli buldukları ancak sigorta acentelerinin sigorta faaliyetlerini bankaların sigorta faaliyetlerine göre daha güvenli buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca müşteri görüşlerinin bazı değişkenler açısından farklılaşırken bazı değişkenler açısından ise farklılaşmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta, Banka Sigortacılığı, Müşteri Tatmini

BANCASSURANCE AND A SURVEY TO DETERMİNE THE LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION IN BANCASSURANCE

In this study, it is aimed to determine the satisfaction levels of customers who benefited from bancassurance in İstanbul Avcılar District. Additionally, in this study, if the mentioned customer’s feedbacks differ according to some variables are also examined by ANOVA.

Results of there search shows that, participant sprefer bank insurance activities because it provides convenience in credit transactions; they find bancassurance safe but find insurance agents’ insurance activities more secure than banks’ insurance activities. In addition, it is observed that, customer feedbacks differ in terms of some variables while they do not differ in terms of other variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance, Bancassurance, Customer Satisfaction

Tam Metin 955

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.