Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 731-743

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1130


E7 ÜLKELERİNDE YAŞAM BEKLENTİSİ, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME: HETEROJEN PANEL ANALİZİ

TUNCER GÖVDELİ

Bu çalışmanın amacı E7 ülkelerinde 1992 ile 2016 dönemi boyunca yaşam beklentisi, doğrudan yabancı yatırım net girişleri, dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaçla değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi test edilmiştir. Ampirik kanıtlar göstermektedir ki, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkisi vardır. Nedensellik testi sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ile yaşam beklentisi arasında, ekonomik büyüme ile dışa açıklık arasında, yaşam beklentisi ile dışa açıklık arasında çift yönlü nedensellik vardır. Ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırıma, yaşam beklentisinden doğrudan yabancı yatırıma, dışa açıklıktan doğrudan yabancı yatırıma doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Çalışmada politik öneriler sonuç kısmında verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşam Beklentisi, Dışa Açıklık, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, E7 Ülkeleri

LIFE EXPECTANCY, DIRECT FOREIGN INVESTMENTS, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN E7 COUNTRIES: HETEROGENEOUS PANEL ANALYSIS

The purpose of this study is to apply an empirical analysis of the correlation among life expectancy, net direct foreign investment inflows, trade openness and economic growth in E7 countries between 1992 and 2016. To this end, these variables are tested in terms of their cointegration and causality relations. The empirical evidence indicates a long term dependence of variables among each other. The causality tests conclude that a reciprocal causality exists between economic growth and life expectancy, between economic growth and trade openness and between life expectancy and trade openness. According to the tests’ findings, there is a one-way causality from economic growth to foreign direct investment, from life expectancy to foreign direct investment and from openness to foreign direct investment. The study includes policy recommendations at the conclusion section.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Life Expectancy, Trade Openness, Direct Foreign Investments, Economic Growth, E7 Countries.

Tam Metin 4

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.