Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2979-2999

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1707


TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK PARTNER ŞİDDETİNİN ARKASINDAKİ SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER: YATAY KESİT ANALİZİ

HİVDAN YÜKSEL, HAKAN ULUCAN

Bu çalışmada, kadına yönelik eş şiddeti Türkiye için sosyo-ekonomik açıdan, 2008 ve 2014 için Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması veri setlerini kullanarak analiz edilmektedir. Çalışmada sosyo-ekonomik faktörlerin eş şiddeti üzerindeki etkisini tahmin etmek için ikili tercih modelleri kullanılmaktadır. Bulgular göstermektedir ki, bir kadının eğitim düzeyi, ev içi pazarlık modellerinin öngörüleriyle tutarlı olarak, yakın partner şiddeti olasılığını azaltmaktadır. Kadın, erkeğin eğitim düzeyini aştığında hatta yaklaştığında bile fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet artmaktadır. Erkekte geri tepme mekanizmaları, bir erkek ve kadın partner arasındaki eğitim boşluğundan kaynaklanan şiddeti açıklamaktadır. Kadın istihdamı fiziksel şiddeti etkilemese cinsel ve psikolojik şiddette bir artışı tetiklemiştir. Erkekte ters tepme, şiddeti bir araç olarak tanımlayan teoriler ve finansal varlıklara el koyma teorileri bu olguları açıklayabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yakın Partner Şiddeti, Türkiye, Erkekte Ters Tepme, Hanehalkı Pazarlığı, Eğitim.

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY: A CROSS-SECTIONAL DATA ANALYSIS

In this study, intimate partner violence against women is analyzed from a socio-economic perspective for Turkey. We use Turkish National Research on Domestic Violence Against  Women data sets for 2008 and 2014. We use binary outcome models to estimate the effect of socio-economic determinants on intimate partner violence. The education level of a woman reduces the probability of intimate partner violence, which is consistent with the predictions of household bargaining models. The physical, sexual, and psychological violence increases when the woman exceeds or even gets closer to the education level of the man.  Male backlash mechanisms explain the violence stemming from the education gap between a male and female partner. Although employment of women does not affect physical violence, it has a positive effect on the types of sexual and psychological violence. The work of women has triggered an increase in sexual and psychological violence. Male Backlash, the theories that define violence as an instrument, and financial extraction theories can explain this phenomenon. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Intimate partner violence, Turkey, Male Backlash, Household Bargaining, Education.

Tam Metin 406

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.