Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2498-2515

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1595


TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR VE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: BÖLGESEL BİR YAKLAŞIM

PINAR KOÇ

2008-2018 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı,  İBBS düzey 3 kapsamında yer alan 81 ilde kişi başına düşen ulusal gelir düzeyi ve hane halkı büyüklüğünün elektrik tüketimi üzerindeki etkisini analiz etmektir.  Çalışmada sabit etkili panel kantil regresyon modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kişi başına düşen ulusal gelir düzeyi elektrik talebini pozitif etkilerken, hane halkı büyüklüğü elektrik talebini negatif etkilemektedir. Elektrik tüketiminin, ortalama elektrik tüketiminden düşük olduğu illerde, hane halkı büyüklüğündeki 1 birimlik artış, elektrik tüketimini % 0.32 azaltırken,  kişi başına düşen gelir düzeyindeki % 1’lik artış, elektrik tüketimini % 0.14 b artırmaktadır. Elektrik tüketiminin, ortalama elektrik tüketiminden yüksek olduğu illerde hane halkı büyüklüğündeki 1 birimlik artış, elektrik tüketimini % 0.34  azaltırken,  kişi başına düşen gelir düzeyindeki % 1’lik artış, elektrik tüketimini %  0.06 artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elektrik Tüketimi, Kişi başına Düşen Gelir Düzeyi, Hane halkı Büyüklüğü, Panel Kantil Regresyon

THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF GDP PER CAPITA AND HOUSEHOLD SIZE ON ENERGY CONSUMPTION: A REGIONAL APPROACH

 The aim of this study is to analyze the effect of GDP per capita and household size on electricity consumption in the 81 sub regions of NUTS level 3 for the period 2008-2018. The fixed effect panel quantile regression model was used in the study.  According to the results of the study,  house hold size affects electricity demand negatively while GDP per capita affects electricity consumption positively.  An increase 1 % in per capita income rises electricity demand by 0.14 %  while increase one unit in house hold size decreases electricity demand by 0.32 %  in the provinces where electricity consumption is lower than average electricity consumption. An increase 1 % in GDP per capita rises electricity demand by 0.06 % unit while increase one unit in house hold size decreases electricity demand by 0.34 %  in the provinces where electricity consumption is higher than  average electricity consumption.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Electricity consumption, GDP Percapita, household size, panel quantile regression.

Tam Metin 497

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.