Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2506-2524

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2191


ENFLASYON ORTAMINDA SABİT GELİRLİLERİN GÖRÜNMEYEN KAYIPLARI

RIDVAN YAKA

Memurlar, işçiler, emekliler, kazançları yıllık tarifelerle belirlenen serbest meslek erbabı, konutlarını kiraya veren mülk sahipleri fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışların etkisi ile her ay aynı tutar para ile bir önceki aya göre daha az mal ve hizmet satın alabilmektedir. Sabit gelirliler olarak ifade edilen bu grup, yüksek enflasyon ortamında kayıplarını daha net ve kısa zamanda fark ederken, düşük enflasyon ortamında 3 – 4 ay sonra hissedebilmektedir.

Enflasyon, orana bağlı olarak sabit gelirlilerin kazançlarını adeta testerenin dişleri gibi eritmektedir. Yıllık veya altı aylık dönemlerde bu grubun kazançlarında yapılan artışların gelirlerdeki erimeyi gidermiş gibi gözükse de gerçeğin öyle olmadığı yapılan çalışma ile ortaya konmaktadır. Bu çalışma ile enflasyon ortamında sabit gelirlilerin farklı meslek ve gelir grupları bazında hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda kazançlarda yeni bir artış yapılıncaya kadar geçen sürede yıllık veya altı aylık enflasyonun, kazançlarından hangi oranlarda kayıplara sebep olduğu bulunmuştur. Sonuçlar göstermektedir ki sabit gelirlilerin kazançları sürekli eridiği gibi son 7 yıl içinde GSYH içindeki payları da sektörlere göre değişen oranlarda sürekli azalmaktadır.

Bu çalışma, enflasyon ortamında sabit gelirlilerin kazançlarına yıllık veya altı aylık dönemlerde yine enflasyon oranında yapılan artışların “sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmediği” söyleminin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Enflasyon, TÜFE, GSYH, sabit gelirliler, enflasyon kayıpları,

INVİSİBLE LOSSES OF FİXED INCOME İN INFLATİON ENVİRONMENT

Civil servants, workers, retirees, self-employed people whose earnings are determined by annual tariffs, and landlords who rent out their houses, can buy less goods and services with the same amount of money every month, compared to the previous month, with the effect of the constant increases in the general level of prices. This group, which is defined as fixed income earners, can realize their losses more clearly and in a short time in a high inflation environment, but they can feel it after 3-4 months in a low inflation environment.

Inflation, depending on the rate, melts the earnings of fixed incomes like the teeth of a saw. Although the increases in the earnings of this group in annual or semi-annual periods seem to eliminate the melting in incomes, it is revealed by the study that the reality is not so. In this study, calculations were made on the basis of different occupations and income groups of fixed incomes in the inflation environment. In the calculations, it was found that the annual or semi-annual inflation caused losses from its earnings in the period until a new increase in earnings. The results show that, while the earnings of fixed incomes have been decreasing continuously, their share in GDP has been decreasing continuously in the last 7 years at rates varying according to the sectors.

This study shows that the rhetoric that "fixed income earners are not crushed by inflation" does not reflect the truth, as the annual or semi-annual increases in the inflation rate to the earnings of fixed income earners in an inflationary environment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Inflation, CPI, GDP, fixed incomes, inflation losses,

Tam Metin 160

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.