Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 825-849

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1559


BORSA İSTANBUL’DA SHARPE VE SORTİNO ORANLARI KULLANILARAK OLUŞTURULAN PAY PORTFÖYLERİNİN GETİRİLERİNİN İNCELENMESİ

HÜSEYİN ÖCAL

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul BİST100 Endeksinde yer alan paylardan oluşturulan portföyleri risk-getiri bakış açısıyla değerlendirmektir. Risksiz faiz oranları ve BİST100 endeksi payları kapanış fiyatları ile ilgili 03/10/2016 ile 31/12/2019 tarihleri arasındaki günlük veriler, Sortino ve Sharpe oranları kullanılarak incelenmiştir. Payların ve portföylerin zayıf Sortino ve Sharpe oranına sahip olması risk-bazlı getirinin düşük olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Sortino ve Sharpe oranını kullanılarak oluşturulan portföylerin getirileri birbirine yakın olduğu görülmüştür. On iki devre için Sharpe oranı kullanılarak oluşturulan yirmi dört portföyün on dört tanesi BİST100 Endeksinden ve 16 tanesi MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinden daha yüksek getiri sağlamıştır. On iki devre için Sortino oranı kullanılarak oluşturulan yirmi dört portföyün on iki tanesi BİST100 Endeksinden ve on beş tanesi MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinden daha yüksek getiri sağlamıştır. Risk-bazlı getirinin arttırılması portföyün başka kaldıraçlı finansal ürünlerle(opsiyon ve vadeli kontrat) çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Portföy Yatırımı, Sharpe Oranı, Sortino Oranı, BİST100, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi

EVALUATION OF STOCK PORTFOLIOS’ RETURNS BUILT USING SHARPE AND SORTINO RATIOS ON BORSA ISTANBUL

This study aims to provide empirical insights into stocks' performance in the BIST100 index with a risk and return perspective. The risk-free rates and stocks’ closing price data of Borsa Istanbul (BIST) have been examined. The Daily data between October 3, 2016, and December 31, 2019 are used. The Sharpe and Sortino ratios are employed in the analysis. The study results have revealed that the portfolio's and stock's Sortino and Sharpe ratios are poor, suggesting that the risk-based return is low. The returns of portfolios created using the Sortino and Sharpe ratios are close to each other. Of the twenty-four portfolios built using the Sharpe ratio for twelve intervals, fourteen yielded higher returns than the BIST100 Index, and sixteen yielded higher returns than the MSCI Emerging Markets Index. Of the twenty-four portfolios built using the Sortino ratio for twelve intervals, twelve yielded higher returns than the BIST100 Index, and fifteen yielded higher returns than the MSCI Emerging Markets Index. The risk and reward ratio can be increased by diversifying the portfolio with other leveraged financial products such as options and futures contracts.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Portfolio Investment, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, BIST100, MSCI EM Index

Tam Metin 709

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.