Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1210-1230

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1563


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET FARKLARINI TANIMAK VE ÜSTESİNDEN GELMEK: İSVEÇ VE FRANSA DERİNLEMESİNE İNCELEMESİ

ECE KUZULU, SILA TURAÇ BAYKARA, DİLARA SÜLÜN

Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki eşitsizliğin ölçülebilir göstergelerinden biri de cinsiyete dayalı farklı ücretlendirme olarak değerlendirilmektedir. Aynı miktarda işin karşılığı olarak cinsiyete dayalı farklı düzeylerde ücret alma konusundaki eşitsizliğin üstesinden gelmek için politikalar geliştirmekte olan hükümetler olsa da Avrupa Birliği'nde (AB) farklı oranlarda cinsiyetler arası ücret farkı halen mevcuttur. Bu çalışmada, cinsiyetler arası ücret farkı sorunun ortaya konması hedeflenmiş ve bu önemli sorunu çözmek için alınan önlemler, raporlar, istatistikler ve politikalar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada AB'de cinsiyetler arası ücret farkı oranları ve bu sorunu çözmeyi hedefleyen politikalar sunulduktan sonra, İsveç’teki ve Fransa'daki cinsiyetler arası ücret farkı detaylı incelenmiştir. Çalışmanın tartışma ve sonuç bölümünde ise yeni uygulama ve politika önerilerinden bahsedilmiştir. Uluslararası verilerin incelenmesi ve iki ülkenin karşılaştırması göstermektedir ki cinsiyetlerarası ücret farkı AB içerisindeki gelişmiş ülkelerde bile büyük rakamsal farklılıklarla varlığını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cinsiyet, Cinsiyetler arası ücret farkı, Eşitsizlik, Ayrımcılık, Avrupa Birliği

ACKNOWLEDGING AND OVERCOMING GENDER WAGE GAP IN THE EUROPEAN UNION: A CLOSE EXAMINATION OF SWEDEN AND FRANCE

One of the measurable indicators of inequality between female and male employees is considered as gender wage gap. Although there are governments that have developed policies to overcome injustice in getting different levels of wages for the same amount of work, gender wage gap does exist in the European Union (EU) with different proportions. To reveal the current gender wage gap situation, the precautions that were taken to handle this significant problem, reports, statistics, and policies were examined and compared in this paper. First the gender wage gap ratios and policies to handle this matter in the EU were presented, following that gender wage gap issue in Sweden and France was closely examined. In the discussion part, new implementation and policy suggestions were mentioned. The analysis of the international data and comparison of the two countries reveal that, gender wage gap appears with huge numbers even in the most developed countries in the EU.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gender, Gender Wage Gap, Inequality, Discrimination, European Union

Tam Metin 896

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.