Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 1-23

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.388


TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER, YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ÖZELİNDE TARIMSAL ÖRGÜTLERİN VERGİSEL ÖDEVLERİ

ONUR ÖZCAN, MUSTAFA ÖZDEMİR

Mükellefler için, vergi borcunun ödenmesi yükümlülüğü kadar önem arz eden diğer bir husus da şekle ilişkin bir takım ödevlerin yerine getirilmesidir. Vergi Usul Kanunu’nda bahse konu şekle ilişkin ödevler açıkça tarif edilmiş olsa da, uygulamada mükelleflerin bazen bu sorumlulukları tam manası ile yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu çalışmada sosyal hayatın olduğu kadar ekonomik hayatın da önemli bir aktörü olan tarımsal amaçlı kooperatif, kooperatif hüviyeti taşıyan yetiştirici birlikleri ile dernek statüsündeki üretici birliklerine ve bunların paydaşlarına, vergisel ödevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından yol göstermek ve tarımsal örgütlerin bu ödevleri yerine getirmemeleri durumunda karşılaşacakları müeyyideler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaç edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarımsal Örgütler, Vergi Usul Kanunu, Mükellefin Ödevleri, Bildirimler, Defter Tutma, Belge Düzeni, Vergi Kabahatleri

TAXATIONAL DUTIES OF THE AGRICULTURAL ORGANISATIONS SPECIFIC TO COOPERATIVES, UNION OF BREEDERS AND UNION OF AGRICULTURAL PRODUCERS

Another issue as important as payment of the tax obligations for the taxpayers is fulfillment of the set of formal duties. According to Tax Procedure Law formal duties are clearly defined but in practice it is observed that in some cases aforementioned responsibilities cannot be fulfilled completely time to time. In this study, it is aimed to lead cooperatives, unions of breeders that are qualified as cooperatives and unions of agricultural producers that are qualified as associations to fulfill their taxational duties completely and to inform them about the possible sanctions which can be confronted in case of not fulfilling those duties as specified.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural Organisations, Tax Procedure Law, Duties of Taxpayers, Notices, Book Keeping, Document Editing, Tax Misdemeanors

Tam Metin 1123

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.