Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1547-1571

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1836


TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER (2001-2019)

HAKKI ÖZBAŞ, OĞUZ YILDIRIM

Bu araştırmada açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemleri kullanılarak Türkiye’nin rekabet gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğünün tespiti için Türkiye ve dünya ihracat verileri kullanılarak RCA endeksi (Balassa endeksi) ile Türkiye ve dünya ihracat ve ithalat verileri kullanılarak RTA endeksi (Vollrath endeksi) hesaplanmıştır. İki endeks kapsamında Türkiye’nin en yüksek rekabet gücüne sahip olduğu ilk on fasıl mal, Türkiye’nin ihracatında en yüksek paya sahip ilk on fasıl mal ve 2001 yılından 2019 yılına kadar rekabet gücünde en yüksek artış sağlayan ilk on fasıl mal RCA ve RTA endeksleri kapsamında tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye ekonomisi, dış ticaret, rekabet gücü, ihracat.

CONTRASTING ADVANTAGES ANNOUNCED IN TURKEY'S FOREIGN TRADE (2001-2019)

In this research, the methods of superior superiority explained should be studied without determining turkey's competitiveness. For turkey's superiority in the explained wizard, the individual index (Vollrath index) was calculated together with turkey and world export and import data and turkey and world export and import data. The two indices received and received the RCA and RTA indices, the top ten chapter goods with the highest competitiveness in Turkey, the first of turkey's high-share chapter goods, and the first chapter goods with the highest competitiveness until 2019.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkish economy, foreign trade, competitiveness, export.

Tam Metin 439

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.