Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 1  Sayfa: 75-89


KAMU KURULUŞLARINDA İŞGÖRENLERİN ÇALIŞMA SÜRESİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZAFER AYDIN, ENVER AYDOĞAN

Çalışma saatleri, işverenler ve çalışanlar açısından tüm örgüt çeşitlerinde önemli bir konudur. Bu çalışma, kamu kuruluşlarındaki işgörenlerin çalışma süresine ve esnek çalışma saatlerine olan tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Veriler anket yoluyla, polisler, öğretmenler ve tıp doktorları gibi farklı meslekteki 249 işgörenden elde edilmiştir. Sonuçlar gösteriyorki; mesleklerdeki gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmasına ragmen, çoğu çalışan çalışma saatlerinin azaltılmasından yanadır. Nerdeyse katılımcıların yarısı ücretleri düşecek olmasına rağmen, daha kısa iş haftası tercih etmektedirler. Dahası, çalışma saatlerinin düşürülmesi, işgörenlerce perfromansı artıran bir factor olarak görülmektedir. Sonuç olarak, işgörenlerin çoğu esnek çalışma süresi sözleşmeleri istemektedirler. Sonuçlar konu ile ilişkili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): çalışma süresi, çalışma saatleri, esnek çalışma, standart olmayan iş

A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF EMPLOYEES IN PUBLIC INSTITUTIONS TOWARDS WORK TIME

Working hours is an important topic both for employers and employees in all types of organizations. This paper aims to investigate the attitudes of employees towards work time and also flexible working hours in public institutions. Data were collected via questionnaire from employees (N=249) from different occupations such as policemen, teachers or medical doctors. Results show that although there exist statistically significant differences among groups in terms of occupation, most of the employees are in favour of reducing working hours. Nearly half of the employees prefer shorter workweek despite a pay loss. Furthermore, reducing working hours is generally regarded as a factor improving performance by employees. Lastly, most of the employees want to have flexible work time arrangements. The results were discussed within the framework of the relevant literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Work, work time, working hours, flexible working, non-standard work

Tam Metin 967

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.