Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2  Sayfa: 1-23


SON DÖNEM OSMANLI İŞGÜCÜNDE FARKLILIK YÖNETİMİNDEN KOPUŞ: YABANCILAŞMA SORUNU

ENVER AYDOĞAN, ZEYNEP ALTUNCU

Osmanlı Devleti farklı dil, din ve ırklara mensup çok kültürlü bir yapıda olup; asırlar boyunca tüm farklılıklarıyla her türlü değeri ve insanı etkin bir şekilde yönetmiştir. Farklılıkların Yönetimi 1990’larda Amerika’da literatüre kazandırılmakla birlikte, öncesinde Osmanlı Devleti tarafından başarıyla uygulanmış, son dönemde ise iç ve dış faktörlerin etkisiyle bu alandaki etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Bu çalışmada; son dönem Osmanlı işgücü yapısında farklılıkların yönetimi irdelenmiş; yabancı ve gayrimüslim bağlamında yaşanan tecrübeler neticesinde ortaya çıkan yabancılaşma sorununa yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Farklılık Yönetimi, Osmanlı İşgücü, Yabancılaşma

THE DISENGAGEMENT FROM DIVERSITY MANAGEMENT IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN WORKFORCE: ALIENATION

The Ottoman Empire with the multi cultural structure of language, religion and race managed all the values and people efficiently for centuries. Though diversity management took place in the literature by emerging efforts of America in 1990s, before that time this model had been practiced successfully. But with the internal and external factors in the last period of Empire, The State started to lose its efficient position. In this study, diversity management in the last period of work force has been considered in details. Then with the experiment of foreign and non-müslim alienation issue have been under discussion.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Diversity Management, Workforce in the Ottoman, Alienation

Tam Metin 1092

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.