Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1415-1439

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2155


TÜRK SANAYİSİNİN ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIK VE OLGUNLUK SEVİYESİ

ABDULLAH ERDOĞAN, BELGİN AYDINTAN

Bilimsel ve teknolojik alandaki köklü değişimlerin üretime yansımaları ile günümüze kadar etkilerinin giderek derinleştiği dört büyük endüstri devrimi yaşanmıştır. İlk sanayi devriminde buhar gücü ile makinelerin üretime girmesini, ikinci sanayi devriminde elektrik enerjisi ile mekanizasyon, takiben üçüncü sanayi devriminde ise yarı iletken teknolojilerindeki ilerlemeler ile otomasyon izlemiştir. 2011 yılında Almanya’da tanıtımı yapılan Endüstri 4.0 ile, birçok teknoloji çığır açan teknoloji bileşenin bir araya gelmesiyle dünya yeni bir sanayi devrimine tanıklık etmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkeler sağlayacağı ekonomik faydalar ve rekabet avantajlarından pay kapabilmek için bu yeni yarışın içine girmişlerdir. Yarışın önde giden ülkelerinin, ucuz üretim maliyet endekslerine sahip olan ülkelerde yapılan üretimleri kendi ülkelerine taşıyacakları açıktır. Türkiye için ise, ucuz üretim faktörleriyle yakalanan üretim avantajının kaybedilmemesi için Endüstri 4.0 dönüşümün gerçekleştirilmesi son derece hayatidir. Bu çalışma ile Endüstri 4.0 dönüşümünde en temel öğelerden bir model oluşturulmuş ve buna dayandırılan anket çalışması ile Türkiye’nin lider 1000 sanayi işletmesinin Endüstri 4.0 farkındalık ve olgunluk seviyesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda 459 işletmeden dönüş alınmış olup analizler SPSS ve AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Türk sanayisinin, oluşturulan modele göre Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi 3,74/5 (tecrübeli, uzman seviyesine yakın)  ve olgunluk seviyesi ise 3,16/5 (tecrübeli) olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Endüstri 4.0, Sanayi Devrimi, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Olgunluk

INDUSTRY 4.0 AWARENESS AND MATURITY LEVEL OF TURKISH INDUSTRY

With the reflections of the radical changes in the scientific and technological field on production, there have been four major industrial revolutions until today, the effects of which have gradually deepened. In the first industrial revolution, the production of machines with steam power was followed by mechanization with electrical energy in the second industrial revolution, and automation with the advances in semiconductor technologies in the third industrial revolution. With Industry 4.0, which was introduced in Germany in 2011, the world began to witness a new industrial revolution with the combination of many destructive technology components. Developed countries have entered this new race in order to get a share of the economic benefits and competitive advantages they will provide. It is clear that the leader countries of this race will carry the production made in countries with cheap production cost indices to their own countries. For Türkiye, it is extremely vital to realize the Industry 4.0 transformation in order not to lose the production advantage captured by cheap production factors. With this study, a model was created from the most basic elements of Industry 4.0 transformation and it was aimed to determine the Industry 4.0 awareness and maturity level of Turkey's 1000 leading industrial enterprises with the survey study based on this model. Feedback was received from 459 enterprises and analyzes were made using SPSS and AMOS programs. As a result of the analyzes made, the Industry 4.0 awareness level of the Turkish industry was determined as 3.74/5 (experienced/close to expert level) and the maturity level as 3.16/5 (experienced level), according to the model created.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Industry 4.0, Industrial Revolution, Digitalization, Digital Transformation, Digital Maturity

Tam Metin 199

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.