Yıl: 2013  Cilt: 48  Sayı: 1  Sayfa: 1-20


ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARIM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİSİ

O.MURAT KOÇTÜRK, SELİM DURAMAZ, MERAL EKER

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma yolundaki en önemli engellerinden birisi, yurtiçi sermaye birikimlerinin yetersizliğidir. Bu açığı azaltmak için önerilen alternatif yaklaşımlardan birisi de ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişini artırmaktır. Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ev sahibi ülkeye ait istihdam, ekonomik büyüme, ödemeler dengesi, ihracat, enflasyon gibi birçok ekonomik göstergeyi etkilemektedir. Türkiye’de tarım sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarının düşüklüğünün nedenleri arasında, sektörde yaşanan yapısal sorunlar, risk ve belirsizlikler ve sektörün dünya ekonomisi ile bütünleşme konusundaki yetersizlikleridir. Sektörler arası dengeli kalkınma ve kırsal işgücünün istihdamı bakımından, tarım sektörünün doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı payın arttırılması gerekmektedir. Bu sebeple ki, tarım sektörünün yapısal sorunlarının çözümüne önem verilmeli, gerekli yasal ve mali düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Doğrudan Yabancı Yatırım, Türkiye ve Tarım

INTERNATİONAL CAPİTAL MOVEMENTS FROM TURKEY POİNT OF VİEW AND ITS IMPACT ON AGRİCULTURAL SECTOR

One of the most important problems of developing countries is insufficient capital accumulation, to reduce this deficit, one of the alternative approaches that is offered is increasing the amount of foreign direct investments (FDI). Foreign direct investment manipulates numerous economic indicators pertaining to host nation such as employment, economic boost, balance of payment, export, inflation.The structural problems, risk and uncertainties, and integration issues of agriculture sector with world economics as well as the rapid growth rate among the major reasons of low direct foreign investment realized in agriculture sector.In terms of more balanced development among the economic sectors and employment of rural labor, the proportion of direct foreign investment of agriculture sector should be increased. For this reason, special attention should be given to the solutions of structural problems of agriculture sector and the required legal and financial arrangements should be made.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Direct Foreign Investment, Turkey and Agriculture

Tam Metin 846

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.