Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2782-2792

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1652


KENDİ KENDİNE UYGULANABİLEN_ YAŞLI İSTİSMARI ŞÜPHESİ ÖLÇEĞİ : TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

PELİN UYMAZ, MİKAİL ÖZDEMİR

Amaç: Bu çalışma, Kendi Kendine Uygulanabilen Yaşlı İstismarı Şüphesi Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik bakımından incelenerek Türkçe uyarlamasının yapılması amacı ile yürütülmüştür.

Materyal ve Metod: Kullanım izni alınan ölçeğin uygulanması için etik izni alınmış, dil geçerliliği ve pilot uygulama  sonrasında ölçek nihai haline getirilmiştir.   Çalışmanın örneklemini Türk toplumunda , ev ortamlarında yaşayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 65 yaş ve üstü 1689 birey oluşturmaktadır. Veriler, akıllı telefon aracılığı ile gönderilen form sorularının yanıtlanması ile toplanmıştır. Beş maddeden oluşan ölçeğin soruları arasında ilişki zayıf olduğundan korelasyon güvenilirlik katsayısı da düşük çıkmıştır (Cronbach Alpha=0,474)

Sonuç olarak ölçek; “düşük derecede güvenilir” bulunsada, ölçeğin kullanımının  birinci basamakta, toplum taramalarında insidans, prevelans çalışmalarında kullanımını önerebiliriz. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının benzer yaşlardaki farklı özelliklere sahip gruplarda uygulanması ve yaygınlık çalışmalarında kullanılması da önerilebilir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşlı İstismarı, ölçek, tarama, geçerlilik ve güvenilirlik

TURKISH VALIDITY AND REABILITY OF SENİORS' SELF-ADMİNİSTRATİON OF THE ELDER ABUSE SUSPİCİON INDEX

Aim: The aim of this study is to determine Turkish reliability and validity of the EASI-SA that is used to determine abuse risk in elderly people, adapting it to Turkish language.

Materials and Methods: The sample of the study consisted of 1689 individuals aged 65 and over, who lived in their home environments in the Turkish society and volunteered to participate in the study. The data were collected by answering the form questions sent via smartphone. Since the correlation between the questions of five-item scale was weak, the correlation reliability coefficient was also low (Cronbach’s Alpha=0.474)..

As a result, the scale was found to have a “low degree of reliability”; in these circumstances, we can recommend the use of the scale in primary care as well as further community surveys, incidence and prevalence studies. Thus, the Turkish form will be used to determine elderly abuse risk in health programs for elderly people in nursing home, geriatric care centers, day care centers, hospitals and community and promote their quality of life.The validity and reliability study of the scale can be administered to groups of similar ages with different characteristics and be used in prevalence studies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly Abuse, scale, screening, validity and reliability

Tam Metin 448

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.