Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 579-597

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1510


TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE DÖNÜŞEN PARAMETRELER

İSMAİL BURAK KÜNTAY

Yaşanan S-400, FETÖ, PYD-YPG gibi başlıca ikili sorunlar iç politika ile dış politika anlayışı iç içe geçmiş bir ABD’de gerek yürütme gerekse yasama erkinin politika argümanı olarak göz önüne alınmaktadır. İkili ilişkiler değerlendirilirken yalnızca hükümetler değil yasama organları ve iç dinamikler de hesaba katılmalıdır. Bu sebeple iç politika ile dış politika argümanları incelenecek ve seçimlere de etkisi tartışılacaktır. Zira bu çalışmada iki ülke arasında yaşanan gelişmelerin önem derecesine dikkat edilerek geleceğe yaptığı etkinin tartışılması amaçlanmaktadır. Aynı alanda verilen çalışmaların kapsam açısından yeterli olmayışı araştırmaların konuya geliştirdiği bakış açısını sınırlı kılmaktadır. Bu bağlamda çalışma içinde yer alan verilerin yoruma açık bir şekilde bağlanması geleceğin kesin bir çerçeve ile okunmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, ABD, Kongre, S-400, Yürütme, Başkanlık Seçimleri

TRANSFORMING PARAMETERS IN TURKISH-AMERICAN RELATIONS

The main bilateral issues such as the S-400, FETO, PYD-YPG experience are considered as the policy argument of both the executive and legislative power in the United States, where the understanding of domestic policy and foreign policy is intertwined. When evaluating bilateral relations, legislative and executive bodies and internal dynamics should be taken into account. Thus, domestic and foreign policy arguments will be examined and their impact on elections will be discussed. Because in this study, it is aimed to discuss the impact of the developments between countries on the future by paying attention to the degree of importance. The studies given in the same field are not sufficient in terms of scope limits the perspective that studies have developed on the subject. In this context, a clear connection of the data contained in study to interpretation emphasizes that the future should not be read with a precise framework.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, USA, Congress, S-400, executive, presidential elections

Tam Metin 880

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.