Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2379-2400

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1679


COVİD-19 (SARS-COV-2) SALGININ TOPLU ULAŞIMA OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA VE MERSİN İLLERİNİN ANALİZİ

TOYGUN ATASOY, SEVİLAY BOSTANCI, YEŞİM TANRIVERMİŞ

Bu çalışmada toplu ulaşımın COVID-19 salgınından nasıl etkilendiğini ölçmek için Ankara İli ve Mersin İli’nde gerçekleşen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait aylık biniş sayıları ve yolcu gelirleri ile COVID-19 nedeniyle hasta olan kişi sayıları verileri kullanılarak bir araştırma ve analiz yapılmıştır. Çalışmada, biniş sayılarında ve yolcu gelirlerindeki değişim oranları verilmiş olup, toplu taşıma kullanımının salgın öncesi ile kıyaslandığında daha az tercih edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Ankara İli ve Mersin İli’ne ait 2020 yılı Nisan ile 2021 yılı Şubat döneminde günlük toplu taşıma kullanım sayısı ile Türkiye geneli günlük hasta sayısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Söz konusu veriler için eşbütünleşme analizi yapılmış olup, her iki il için de verilerin uzun dönemde dengede olduğu belirlenmiştir. Yine aynı dönem içerisinde veriler arasında Granger Nedensellik analizi yapılmış olup, Ankara İli için hasta sayısının toplu taşıma kullanımının bir Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, Toplu Ulaşım, Gayrimenkul Değerleme

ASSESSİNG THE IMPACT OF COVİD-19(SARS-COV-2) PANDEMİC ON PUBLİC TRANSPORTATİON: ANALYSİS BASED ON ANKARA AND MERSİN PROVİNCES

To measure how public transportation is being affected by the COVID-19 pandemic, research study and analysis were carried out basing on monthly data of boarding passengers, revenue collected from passengers using public transport, and the number of people who are sick due to COVID-19 for 2018, 2019 and 2020 in Ankara and Mersin provinces. In the study, the change rates in the number of passengers boarding and collected revenue were given, and it was determined that the use of public transportation was less preferred when compared to the pre-pandemic period. In addition, the relationship between the number of daily use of public transportation in Ankara and Mersin provinces in April 2020 and February 2021, and the daily number of patients in Turkey were examined. Co-integration analysis has been made for the aforementioned data and it was determined that the data for both provinces were in a long-term equilibrium relationship. Again in the same period, Granger Causality analysis was conducted among the data and it was determined that the number of patients for Ankara Province was a Granger reason for the use of public transportation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, Public Transport, Real Estate Valuation

Tam Metin 564

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.