Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2589-2606

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1678


SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN POLİÇE BİLİNİRLİĞİNE ETKİSİ VE MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİ ANKARA ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

HATİCE KAYA, ABDURRAHMAN OKUR

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojide yaşanan gelişmeler her sektör gibi sigortacılık sektörünü de etkilemiştir. Dijitalleşme sigortacılık sektöründe hem yeni dağıtım kanallarının ortaya çıkmasına neden olurken hem de var olan kanalların gelişiminde rol oynamaktadır.  Dijitalleşme; aynı zamanda müşteriler açısından bilinirliğin artmasında, bilinçli tercihler yapmalarında fayda sağlamaktadır. Sigorta şirketleri de buna bağlı olarak yeniliğe açık, müşterilere hızlı bir şekilde doğru bilgi ve desteği sağlamaya çalışmak zorundadırlar.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta Pazarlaması, Dağıtım Kanalları, Dijitalleşme

THE EFFECT DİGİTALİZATİON ON POLİCY AWARENESS İN THE İNSURANCE SECTOR AND EVALUATION OF CUSTOMERS PURCHASİNG PREFERENCES İN ANKARA SCALE

The spread of the internet and developments in technology effected many sectors such as insurance sector. It takes part on both the emergence of new distribution channels and development of existing channels. At the same time, digitalization turns to good purpose about the increasing awareness by customers. And also, it turns to good purpose about the customers to make conscious preference. Consequently, the insurance companies are open to innovation, and they have to provide the support in the right way and as quikly as possible.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance Marketing, Distribution Channels, Digitalization

Tam Metin 479

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.