Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 797-810

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1151


FRANSIZ DEVRİMİ’NİN İKİ ÇOCUĞU: LİBERALİZM VE MUHAFAZAKARLIĞIN TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNDEN MUKAYESESİ

İBRAHİM SARITAŞ

İdeolojiler aydınlanma dönemi ve Fransız Devrimi sonrası meydana gelen olayların bir sonucu şeklinde hayat bulurlar. Modernite ve aydınlanma bilimden sosyal yaşama kadar büyük bir dönüşüme yol açmış, bunun sonucunda vuku bulan Fransız Devrimi’nin ilerlemeci, yıkıcı ve dönüştürücü etkisi ideolojilere hayat vermiştir. Ortak noktada ideolojiler iktidarın kullanımına dair bir iddiayı barındırırlar. Her biri bir dünya görüşü ortaya koyar. İdeolojiler siyasal iktidarın türüne, yönetim biçimine, kimin yöneteceğine, nasıl ve hangi sınırlar/sınırsızlıklar ekseninde yönetileceğine dair farklı savunuları ve dünya görüşlerini ortaya koyarlar. Bu çalışma özellikle Fransız Devrimi sonrası hayan bulan iki ideolojinin, yani muhafazakârlıkla liberalizmin özgürlük, birey, toplum, piyasa, devlet ve onun yönetim şekli ekseninde benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İdeoloji, aydınlanma, liberalizm, muhafazakârlık, özgürlük, birey, toplum, Fransız Devrimi

TWO DESCENTS OF FRENCH REVOLUTION : A COMCOMPARISON ANALYSIS OF LIBERALISM AND CONSERVATISM THROUGH BASIC NOTIONS

Ideologies come to life as a result of developments that occurred after the Enlightenment and the French Revolution. Modernity and Enlightenment caused to a major transformation from science to social life, and the progressive, devastating and transformative influence of the resulting French Revolution has brought to life ideologies. In a common ground, ideologies hold a claim to the use of power. Each presents a vision of world. Ideologies present different world views about the type of political power, the form of government, who will govern, how and for what boundaries / boundlessness. This study aims to reveal the similarities and differences of the two ideologies that existed after the French Revolution, that is, conservatism and liberalism in terms of freedom, individual, society, market, state and its management.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ideologie, enlightenment, liberalism, conservatism, freedom, individual, society, French Revolution

Tam Metin 5

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.