Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 230-256

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.816


TÜRKİYE’DE BANKALARIN TARIMSAL KOOPERATİFLERE SUNDUĞU FİNANSAL KAYNAKLAR, BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU KAYNAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

F. AKIN OLGUN, ONUR TERZİ

Tarımsal nitelikli kooperatifler, tarımsal ve kırsal kalkınma için vazgeçilmez unsurlardır. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal kooperatiflerin ortaklarına ve bulundukları coğrafyaya sağladığı olumlu katkılara dair bir çok örnek bulunmaktadır. Bu örnekler sağlıklı işleyen bir kooperatifin faydalarını göstermeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Kooperatiflerin sağlıklı işlemesinin temel dayanaklarından birisi ise finansal yapısının ticari karlılığı korumaya ve sürdürmeye yönelik olarak işlemesi olduğu söylenebilir. Finansal yapının sağlıklı olabilmesi ise hem iç hem de dış finansman kaynaklarının etkili şekilde kullanılmasından geçmektedir. Bu itibarla   kooperatiflerin bankalar tarafından sunulan finansal ürün ve servislere erişim durumlarının ortaya koyulması, bu erişimde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik yurt içi ve yurt dışı uygulamalardan faydalanmak suretiyle iyileştirmelere yönelik öneriler getirilmesi ve önümüzdeki dönemlerde kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik finansal paketlerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve tartışılması önem taşımaktadır. Metin içerisinde kooperatiflerin neden ve hangi finansal kaynaklara ihtiyaç duyduğu, bu kaynaklara ne ölçüde erişebildiği ve erişimde ortaya çıkan sorunların neler olduğuna değinilmekte ve bu sorunlara yönelik olarak getirilen çözüm önerilerinden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarımsal Kooperatifler, bankacılık, finansal kaynaklar,krediler

FINANCIAL RESOURCES OFFERED BY BANKS TO AGRICULTURAL COOPERATIVES AND SUGGESTIONS FOR IMPROVING THESE FINANCIAL RESOURCES

Agricultural cooperatives are neccessary elements for agricultural and rural development. There are many examples of the positive contribution of agricultural cooperatives  to their members and countries.While some of these cooperatives purchase products from their partners, there are cooperatives that sell services to their members such as irrigation cooperatives. With these different economic activities, cooperatives have different cash flows. Cooperatives have to sustain their activities with sufficient financial resources. The fact that cooperatives do not have sufficient internal financial resources constantly. Therefore external financial resources are needed. External financial resources have their own characteristics. Credits are offered as working capital generally have fewer than one-year bucks, while investment capital can have up to 7 years. On the other hand, many problems arise during the access to these resources. Generally, the problems are the incompatibility of the maturity / reimbursement structure of the cooperative's cash flow with the financial resources provided by the bank and the credit guarantees requested are incompatible with the cooperative legal entity. Moreover, the steps of making a loan application, getting results and using credit are much more difficult than with individual financing. Banks must understand the cash flow of cooperatives very well and act on the added value provided by the approach of financing third parties in this value chain. On this basis, the cash flow between cooperatives and suppliers will be evaluated positively, which will naturally lead to the transfer of more resources to cooperatives by making a positive contribution to the risk perception of banks.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural cooperatives, banking, financial resources, loans

Tam Metin 1138

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.