Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2260-2279

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1670


TÜRKİYE’DE ŞEHİR ÇİFTLERİ ARASINDA ULAŞIM TÜRÜ TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

İZAY REYHANOĞLU, DİLAVER TENGİLİMOĞLU

Bu çalışmada aralarında aktarmasız uçuş bulunmayan şehir çiftleri arasında ulaşım türü tercihine etki eden kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında 3 aylık dönemde Türkiye’nin önemli ticaret, sanayi ve turizm merkezlerinden Kayseri ve Bursa illerinde anket çalışması yapılmıştır. Anketlerden derlenen verilere ki-kare testleri, t-testleri ile tek yönlü anova testleri uygulanmıştır. Veri setinin analizi sonucunda elde edilen ampirik bulgulara göre, Bursa-Kayseri illeri arası seyahatlerde uçağa alternatif olarak en çok tercih edilen ulaşım türü özel araç/ kişinin kendi aracı çıkmıştır. Ulaşım türü tercihinde en önemli kriterlerin seyahat maliyetin/bilet fiyatının uygunluğu ile aktarmasız ulaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, gelecekte iki şehir arasında aktarmasız uçuş konulması halinde katılımcıların %72,3’lük büyük çoğunluğunun uçağı tercih edeceği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu şehir çiftine aktarmasız uçuş konulması her iki şehirde ticaret ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havacılık; Hava seyahat talebi, Seyahat modu tercihi; Şehirlerarası seyahat

A FIELD STUDY TOWARDS DETERMINING THE FACTORS THAT AFFECT PREFERENCES FOR TRAVEL MODE BETWEEN CITY PAIRS IN TURKEY

This study aimed to determine the common criteria that influence individual’s preferences to use air travel between city pairs, for which there are no non-stop flights. For this purpose, a survey study was conducted in Kayseri and Bursa, which are Turkey's important trade, industry, and tourism cities, on the 3-month period between January and March 2018. Chi-square tests, t-tests and one-way anova tests were used for the analysis of the data collected from the questionnaires.  According to the empirical findings obtained as a result of the analysis of the data set, the most preferred mode of transportation between Bursa and Kayseri provinces was the private vehicle/individual's own vehicle. The most important criteria in the choice of transportation mode were found to be through nonstop transportation and affordable prices for the travel/tickets. Results of the study concluded that in the future, if a non-stop flight is placed between the two cities, the majority of the participants, 72.3%, will prefer the air travel. Non-stop flights to the city pair in question will contribute to the development of trade and economy in both cities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aviation; Air travel demand; Travel mode preference; Intercity travel

Tam Metin 596

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.