Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1615-1630

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1385


ONLİNE ALIŞVERİŞTE HEDONİK SATIN ALMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖZLEM ÇATLI

Onlıne alışverişte hedonik satın alma nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, tüketicilere öncelikli olarak online alışveriş yapıp yapmadıkları sorulmuştur, online alışveriş yapmayan tüketicilerle araştırmaya devam edilmemiştir.  Araştırmaya katılan online alışveriş tüketicilerine, demografik özellikler, online alışveriş yapma sıklıkları ve Arnold ve Reynolds (2003) geliştirdikleri Hedonik Satın Alma Ölçeğinin online satın alma için  uyarlanmış haline ilişkin 5 boyuta (macera, değer, rol, bilgi, rahatlama) ait sorular sorulmuştur. Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırmada yaklaşık olarak 394 katılımcıya ulaşılmış, bunlardan 310 tanesi internetten alışveriş yaptığı için araştırmaya bu sayı ile devam edilmiştir. Çalışma sonucunda internetten verilen sipariş sıklığı ile hedonik satın alma arasında gülü bir ilişki bulunmuştur. Tüketicileri online satın almaya iten nedenler arasında ise “rol” boyutu ve “değer” boyutu karşımıza çıkmaktadır. Tüketiciler hedonik satın alım yaparlarken macera, rahatlama, bilgi boyutlarından ziyade bu iki boyuta daha fazla önem vermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Online alışveriş, Hedonik Satın Alma, Internet,

A RESEARCH ON DETERMINING THE REASONS OF HEDONIC PURCHASE IN ONLİNE SHOPPING

In this study, which was carried out to determine the reasons for hedonic purchases in online shopping, consumers were asked whether they shop online primarily, and the research was not continued with consumers who did not shop online. The online shopping consumers participating in the study were asked about 5 dimensions (adventure, value, role, information, relaxation) regarding demographic characteristics, frequency of online shopping and the adaptation of the Hedonic Purchasing Scale developed by Arnold and Reynolds (2003) for online purchasing. Approximately 394 participants were reached in the research conducted through the face-to-face survey method, and 310 of them continued their research with this number since they shop online. As a result of the study, a relationship was found between the frequency of orders placed online and hedonic purchases. “Role” dimension and “value” dimension are among the reasons that push consumers to buy online. When consumers are making hedonic purchases, they give more importance to these two dimensions rather than adventure, relaxation and knowledge dimensions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Online Shopping, Hedonic Purchase, Internet

Tam Metin 852

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.