Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 843-851

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1023


HİLE ÜÇGENİ: FIRSATLARIN ÖNLENMESİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİ

NUSRET YAZICI

Dünyanın önde gelen kuruluşları hileli işlemler nedeniyle yüksek maliyetlere katlanarak ticari faaliyetlerine son vermek zorunda kalmışlardır. Bu eylemler  düşük ve orta sınıfın işsiz kalmasına,  sermaye piyasalarında güven ortamının yok olmasına sebep olarak dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu sebeple işletmelerde finansal kayıpları ortadan kaldırmanın etkili yollarından birisi de hile ve usulsüzlüklerin önlenmesiyle olmaktadır. Literatürde hileli eylemlere neden olan unsurlar, uzun süreden beri tartışılmaktadır. Tartışmalar bir kimsenin hileli işlemlere neden olan faktörleri açıklayan Hile Üçgeni kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada hileli işlemlerin anlaşılması ve önlenmesi çabasından hareketle, düzensiz ve bozuk davranış belirtilerinin daha büyük suçları tetiklediğini ve böylece suçun yayılmasına neden olduğunu öne süren Kırık Camlar Teorisi ile Hile Üçgeninin fırsat unsuru, iç kontrolün zayıflıkları bağlamında ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hile, Hile Üçgeni, İç Kontrol, İç Denetim, Kırık Camlar Teorisi

FRAUD TRIANGLE: BROKEN WINDOWS THEORY IN PREVENTION OF OPPORTUNITIES

The leading companies in the world have been forced to end their commercial activities by incurring high costs due to fraudulent transactions. These actions have created negative effects on the world economy by causing the low and middle class to become unemployed and the environment of confidence in the capital markets. For this reason, one of the effective ways of eliminating financial losses in enterprises is the prevention of fraud and irregularities. In the literature, elements that cause fraudulent acts have been discussed for a long time. The discussions focused on the concept of the Fraud Triangle, which explains the factors that cause fraudulent transactions. In this study, on the bases of the efforts to understand and prevent fraudulent transactions, it is tried to relate to opportunity factor of Fraud Triangle with the Broken Windows Theory, which suggests that the symptoms of irregular and distorted behavior trigger larger crimes and lead to the spread of crime, in the context of weakness of internal control.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fraud, Fraud Triangle, Internal Control, Internal Audit, Broken Windows Theory

Tam Metin 998

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.