Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1231-1244

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1599


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

ÜMİT KOÇ

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bilgi ve iletişim alanında çok büyük teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde bilgi de aynen emek ve sermaye gibi ciddi bir üretim faktörü haline gelmiştir. Zamanında ve doğru bilgiye erişimin son derece önem kazanması bunu sağlayacak bilişim teknolojileri altyapılarının da gelişmesine neden olmaktadır. Bilişimin yaşamın her alanına girmesi ciddi verimlilik artışlarına yol açmakta, verimlilikte yaşanan artışlar da ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Bu çalışmada 2001 ve 2018 yılları arasında Türkiye’de bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmektir. Analize internet ve cep telefonu abonelikleri ile bilişim teknolojileri dış ticaret haddi değişkenleri dahil edilmiştir. Kullanılan modelde Kalman filtresi kullanılarak, parametrelerin zaman içinde izlediği patika da gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Büyüme, Bilişim Teknolojileri, Kalman Filtresi

INFORMATION TECHNOLOGIES AND ECONOMIC GROWTH

Especially since the 1990s, there have been huge technological developments in information and communication areas. In this period, knowledge has become a serious production factor just like labor and capital. The importance of accessing the appropriate information in a timely manner causes the development and improvement of information technologies infrastructures. Being in every field of daily life, information and communication technologies lead to serious increases in productivity and consequently, these productivity increases positively affect economic growth. In this study, we examine the effects of information and communication technologies on economic growth for Turkey between 2001 and 2018. We use internet and mobile phone subscriptions and the volume of information technologies trade in the analysis. Applying Kalman Filter  in our model, we obtain the time varying coefficients for the variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Growth, Information Technologies, Kalman Filter

Tam Metin 636

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.