Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 657-681

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1547


COVİD-19 PANDEMİSİNİN FİNANSAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE HAVAYOLU SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SERAP NUR ÖZATA CANLI, MURAT ÖZDEMİR

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan Covid-19 virüsünü kontrol altına alma girişimlerinin (evde kal ve seyahat kısıtlamaları vb.) ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin yılsonuna yaklaşılmasıyla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Talep odaklı bir sektör olan havacılık sektörünün virüsün hızla yayılmasında önemli rolü vardır. Bunun için sektöre ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar nedeniyle havacılık sektörü Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerdendir. Bu bağlamda, Türkiye’de hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve BİST 100 endeksinde yer alan işletmelerin 2019-2020 yıllarına ait ara dönem finansal raporları kullanılarak finansal performansları ve sektöre özgü göstergeleri kıyaslanmıştır. Ayrıca, finansal tablo dipnotları “içerik analizi yöntemi” ile incelenerek işletmelerin Covid-19’a yönelik yaptıkları bilgilendirme düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19’un Türkiye havayolu taşımacılığı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı, bu etkinin daha çok ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde hissedildiği, finansal raporlarında ise Covid-19’a yönelik açıklamaların yer aldığı ancak işletmeler arası farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe, Covid-19, Oran Analizi, İçerik Analizi, Havayolu Sektörü

DETERMINING THE FINANCIAL IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC: AN APPLICATION ON TURKISH AIRLINES INDUSTRY

First of all, it is predicted that the negative effects of the attempts to contain the Covid-19 virus(stay at home and travel restrictions, etc.), which emerged in China and spread to the world in a short time, on the economy will emerge more prominently as the end of the year approaches. The airway industry, which is a demand-oriented sector, has an important role in the rapid spread of the virus. Serious restrictions have been imposed on the industry for this. Due to these restrictions; The airway industry is one of the sectors most affected by the Covid-19 process. In this context; by using the interim financial reports of the enterprises for the years 2019-2020, who are in air transportation operations in Turkey and located in BIST 100 index, financial performances and industry-specific indicators have been compared. In addition, by examining the financial statement footnotes with the "content analysis method", the level of informing enterprises provide about Covid-19 was determined. According to the results of the study, it is seen that Covid-19 led to a negative impact on Turkish air transport.   It has been determined that this effect is mostly felt in the second and third quarters, and financial reports include explanations for Covid-19, but differ between enterprises

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting, Covid-19, Ratio Analysis, Content Analysis, Financial Statements, Airway Industry

Tam Metin 716

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.