Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1600-1611

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2168


BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE EN İYİ PORTFÖY SEÇİMİ: BANKACILIK ENDEKSİ ÖRNEĞİ

ADEM ALTAY

Genel olarak finansal yatırım portföyü, yatırımcıların risk ile getiri beklentilerini dikkate alarak oluşturulur. En iyiş portföyü oluşturma süreci, portföy yönetimi olarak isimlendirilebilir. Bir yatırımcının en büyük sermayesi iyi bir portföy hazırlamaktır. Bu çalışmada, finans alan yazınında bulanık mantık kullanan Hiroshi Konno ve Hiroaki Yamazaki (1991) modeli kullanılıp, BİST Bankacılık Endeksinde (XBANK) yer alan on bankanın hisse senetlerinin 02 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi arasındaki aylık kapanış fiyatlarını kullanarak modelleme yapılmıştır. Çalışmada oluşturulan model WinQSB v.1.0 paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Çözüm sonuçlarına göre; beklenen getirinin 0,52 değerinde bulanıklaştırılması ile en iyi portföyde dört tane banka AKBNK, GARAN, ISCTR ve YKBNK banka hisse senedi vardır. Bu modelde en küçüklenen risk oranı ise 1.834 olmuştur. Beklenen getiri oranının 1.02 değerinde bulanıklaştırılmasıyla ulaşılan amaç fonksiyonu değeri 1.246 olmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Portföy Seçimi, Bulanık Doğrusal Programlana, Bankacılık Endeksi, BIST

THE BEST PORTFOLİO CHOİCE WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING: AN EXAMPLE OF A BANKING INDEX

In general, a financial investment portfolio is created taking into account the risk and return expectations of investors. The best business portfolio creation process can be called portfolio management. The greatest capital of an investor is to prepare a good portfolio. In this study, the literature uses fuzzy logic in the field of Finance Hiroshi Konno and Hiroaki Yamazaki (1991) model is used, whether the BIST Banking Index (XBANK) ten banks in the stocks of 02 January 2021 – December 31, 2021, using the modeling of monthly closing prices between the period reviewed. The model created in the study was analyzed with the help of the WinQSB v.1.0 package program. According to the solution results; The best portfolio includes four bank stocks AKBNK, GARAN, ISCTR and YKBNK, with expected return blurred by 0.52. In this model, the smallest risk ratio was 1.834. The objective function value reached by blurring the expected rate of return to 1.02 was 1.246.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Portfolio Selection, Fuzzy Linear Programming, Banking Index, BIST

Tam Metin 206

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.