Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2808-2823

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1723


TÜRKİYE'DE KADINLARDA SAĞLIK SİGORTASI OBEZİTE İLE NASIL İLİŞKİLİ?

DİDEM PEKKURNAZ

Obezite, işgücü verimliliğinin düşmesi, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların artması ve bu hastalıklar nedeniyle artan sağlık maliyetleri ile ilişkilendirildiği için ekonomiler için tehdit oluşturmaktadır. Türkiye'de kadınlarda obezite prevalansı erkeklere göre daha yüksektir ve zamanla artmaktadır. Sağlık sigortası, hastalıkların mali yüküne karşı koruma sağlasa da, bireylerin sigortalı olduklarında daha riskli davranışlarda bulunabilmelerini ifade eden ex ante ahlaki tehlike nedeniyle obezite riskini artırabileceği tartışılmaktadır. Bu makale, mikro düzeyde ulusal veri kullanarak Türkiye'de kadınlarda sağlık sigortası ve obezite arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Regresyon sonuçları, sosyo-ekonomik değişkenleri ve çalışma dönemi için bir kukla değişkeni kontrol ederek, sağlık sigortasına sahip olmanın daha yüksek bir obez olma olasılığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Obezite, Sağlık Sigortası, Kadınlar, Türkiye

HOW İS HEALTH INSURANCE ASSOCİATED WİTH OBESİTY İN WOMEN İN TURKEY?

Obesity poses a threat to economies since it has been associated with lower productivity of labor, an increase in non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular diseases and an increasing healthcare costs due to these diseases. Prevalence of obesity among women in Turkey has been higher than that for men and rising over time. Although health insurance protects against financial burden of diseases, it has been argued that it may increase the risk of obesity due to ex ante moral hazard which refers to the case that individuals may engage in riskier behaviors when they are insured. This paper aims to analyze the association between health insurance and obesity in women in Turkey by using micro level national data. Regression results show that having health insurance is associated with a higher likelihood of being obese by controlling for the socio-economic variables and a dummy variable for the study period.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Obesity, Health Insurance, Women, Turkey

Tam Metin 536

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.