Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 962-976

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2367


İÇ LOJİSTİK SÜRECİNDEKİ ALTERNATİF ROTALARIN REKABET ÖNCELİKLERİNE GÖRE OLUŞTURULMASI

ŞENGÜL COŞKUN, KADİR YILMAZ, KAMİL TAŞKIN

Bu araştırmada, talebe dayalı üretime yönelik olarak, üretim yönetiminde Kuzey Batı Köşe Yöntemi (KBKY), Vogel'in Yaklaşım Yöntemi (VOGEL), Minimum Maliyet Yöntemi (MMY), Atlama Taşı Yöntemi (AT) ve Değiştirilmiş Dağıtım Yöntemi (MODİ) ile karma modelleri kullanılarak, iç lojistik süreçlerine yönelik maliyet analizlerinin yapılması ve kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre KBKY, MMY ve VOGEL yöntemlerinin ikili kıyaslamalarında da, maliyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktur (p>0.05). Ana modellerin kendi hibrit modelleri dışındaki hibrit modeller ile kıyaslanması sonuçlarına göre MMY ile KBKY-AT arasındaki farklar, MMY ile VOGEL-AT arasındaki farklar ve VOGEL ile KBKY-AT arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre maliyet ile talep ve yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır. GLM analizi sonuçlarına göre maliyet üzerinde talebe dayalı olarak KBKY, KBKY-MODİ, MMY, MMY-AT ve MMY-MODİ parametrelerinin etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Her ne kadar mevcut üretim sisteminin dışına çıkılarak, talebe yönelik sistem ek maliyete yol açsa da, uygun iç lojistik seçimine dayalı üretim yönetimi sayesinde, bu maliyetler daha düşük ve katlanılabilir hale getirilebilir. Bu sayede işletmelerin hem rekabet bakımından, hem de pazarlama bakımından avantaj sağlaması mümkündür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Üretim yönetimi, alternatif modeller, iç lojistik, talep, maliyet.

CREATING ALTERNATIVE ROUTES IN THE DOMESTIC LOGISTICS PROCESS ACCORDING TO COMPETITION PRIORITIES

In this research, for demand-based production, the North West Corner Method (NWCM), Vogel's Approach Method (VOGEL), Minimum Cost Method (MCM), Stepping Stone Method (SSM) and Modified Distribution Method (MODİ) were used in production management. It is aimed to make and compare cost analyzes for internal logistics processes using models. According to the results obtained in the study, there are no statistically significant differences in terms of cost in the pairwise comparisons of NWCM, MCM and VOGEL methods (p>0.05). According to the results of comparing the main models with hybrid models other than their own hybrid models, the differences between MCM and NWCM-SSM, the differences between MCM and VOGEL-SSM, and the differences between VOGEL and NWCM-SSM are statistically significant (p <0.05). According to the results of the correlation analysis, there is a statistically significant relationship between cost, demand and method. According to the GLM analysis results, the parameters of NWCM, NWCM-MODİ, MCM, MCM-SSM and MCM-MODİ based on demand over cost. The effect is statistically significant. Although going beyond the current production system and a demand-oriented system causes additional costs, these costs can be made lower and bearable thanks to production management based on appropriate internal logistics selection. In this way, it is possible for businesses to gain advantages both in terms of competition and marketing.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Production management, alternative models, internal logistics, demand, cost.

Tam Metin 75

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.