Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1547-1569

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2154


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMU İLİŞKİSİ

SABİHA KILIÇ, DENİZ AYTAÇ

2015 yılında kabul edilen onyedi sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri de sürdürülebilir tüketimdir. Dünya'nın kapasitesi göz önünde bulundurularak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşamasını amaçlayan sürdürülebilir tüketim hedefine ulaşmada temel finansman kaynağı ise diğer onaltı hedefte de olduğu gibi vergilerdir. Vergi gelirlerindeki artış kalkınma hedeflerine ulaşmada olumlu katkı sağlarken, vergi uyumundaki artış ise vergi gelirlerini arttırarak, süründürülebilir tüketim hedeflerine hizmet etmektedir. Bu bağlamda vergi uyumu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanı açısından önem arz etmektedir. Bu önem vergi uyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesini öncelikli hale getirmektedir. Sosyal normlar diğer faktörlerin yanı sıra vergi uyumunu etkileyen unsurlar arasında yer alır.  Sürdürülebilir tüketim de sosyal normlardan etkilenen bir kalkınma hedefidir.  Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma amacı olarak sürdürülebilir tüketim ile bu amaca hizmet eden bir araç olarak vergi uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan saha araştırması sonucunda sürdürülebilir tüketim davranışı ile vergi uyumunu arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda, sosyal normların sürdürülebilir tüketim davranışı üzerindeki her olumlu etkisinin vergi uyumunu ve dolayısıyla vergi gelirlerini arttırarak sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkı sağlayabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Gönüllü Vergi Uyumu, Sürdürülebilir Tüketim Davranışı, Vergilendirme.

RELATIONSHIP WITH SUSTAINABLE CONSUMPTION AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL AND VOLUNTEER TAX COMPLIANCE

Sustainable consumption is one of the seventeen sustainable development goals adopted in 2015. Taking into account the capacity of the world, the main source of financing in reaching the sustainable consumption target, which aims for a good and healthy life for every individual, is taxes, as in the other sixteen targets. While the increase in tax revenues contributes positively to achieving the development goals, the increase in tax compliance serves the sustainable consumption targets by increasing tax revenues. In this context, tax compliance is important in terms of financing sustainable development goals. This importance makes it a priority to examine the factors affecting tax compliance. Social norms are among the factors that affect tax compliance, among other factors. Sustainable consumption is also a development goal influenced by social norms. In this study, it is aimed to examine the relationship between sustainable consumption as a sustainable development goal and tax compliance as a tool serving this purpose. As a result of the field research, it was concluded that there is a relationship between sustainable consumption behavior and tax compliance. In this sense, it can be said that every positive effect of social norms on sustainable consumption behavior can contribute positively to sustainable development by increasing tax compliance and therefore tax revenues.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainability, Sustainable Development, Volunteer Tax Compliance, Sustainable Consumption Behaviour, Taxation

Tam Metin 217

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.