Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 1-15


ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ

SALTUK AZİZ GÖKALP

İnsan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetimi, değişen çağımızda gelişmek ve ilerlemek isteyen örgütlerin üzerinde en çok durduğu konulardan birisi olmaktadır. İnsan faktörünün örgütlerin yaşamında ne derece önemli rolünün
olduğunu artık tüm örgütler kabullenmişlerdir. Dolayısıyla değişimlere ayak uydurmak isteyen örgütler insana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu kabul etmiş ve bu yönde çalışmalarını hızlandırmışlardır. Etkili, başarılı ve verimli insan kaynağına sahip olan örgütler, hızlı değişimler karşısında etkili politikalar oluşturarak örgütlerin gelişimi için gerekli olan çalışmaları yapabileceklerdir. Bu noktada çalışanların nitelikli olmaları ve bu niteliklerini her gün daha da ileriye götürecek kaliteli eğitim programlarının yürütülmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı örgütlerin gelişiminde insan kaynağının önemini vurgulamaktır. Çalışma bu amaçla, örgüt geliştirme, örgütsel değişim ve örgüt geliştirme, insan kaynakları ve örgüt geliştirme başlıklarıyla düzenlenmiş ve sonuç bölümünde öneriler dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnsan Kaynakları, Örgütsel Değişim, Örgüt Geliştirme

THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE IN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Human resources and the management of human resources are one of the issues on which the organizations aiming to develop emphasize. All the organizations agree on how much human factor is important in organizational world. Thus, the organizations that would like to develop dmit that the most important investment is the invesment in human and accelerate their action in this field. The organizations which have effective, successful and productive human resources can take actions to develop organizations by adopting influencial policies against rapid changes. At this point, employees should be qualified and also have some high-class trainings in order to advance their level. Besides these, the importance of wellprepared training programmes and also the importance of factors motivating employees in development of human resorces are mentioned. Aim of the article is to emphasize the importance of human resources in organizational development. It is ordered as organizational development, organizational change, human resources and comments are stated in the conclusion.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Human Resources, OrganizationalChange, Organizational Development

Tam Metin 834

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.