Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2042-2067

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2174


SEÇMEN DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BARIŞ ARMUTCU

Günümüzde bir tüketici olarak tanımlanan seçmenlerin siyasal katılım davranışlarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi siyasi partiler ve adaylar için önemli bir unsurdur. Bu açıdan siyasi tüketici olan seçmenlerin her bir oyu, siyasi partilerin ya da adayların siyasi hayatlarının devamı için önemlidir. Bu kapsamda Türkiye’de yaşayan ve seçme ve seçilebilme hakkına sahip olan Suriyeli göçmen seçmenlerin siyasal katılım davranışlarında etkili olan faktörlerin tespit edilmesi yapılan bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan anketlerden elde edilen 202 adet veri SPSS 26 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların seçim zamanında yapılan kampanyalardan, partinin liderinden, vaatlerinden, programından, göçmen politikasından ve sosyal medya faaliyetlerinden etkilendikleri tespit edilmiştir. Siyasi partiler ve adaylar yapacakları parti faaliyetlerinde seçmenlerle aynı dili konuşmaya ve seçmenlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda göçmen politikalarına ve vaatlerine önem vermeleri oy oranlarının artmasına katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Seçmen, Seçmen Davranışı, Siyasal Katılım, Oy Verme Davranışı, Suriyeli Göçmenler

FACTORS AFFECTİNG VOTER BEHAVİOURS

Determining the factors that affect the political participation behaviours of voters who are defined as consumers today is important for political parties and candidates. In this respect, each vote of voters, who are political consumers, is important for the continuation of the political life of political parties or candidates. In this context, the purpose of the current study is to determine the factors that affect the political participation behaviours of the Syrian immigrants who live in Turkey and have the right to vote and be elected. A total of 202 questionnaires administered in the current study were analyzed using the SPSS 26 program package. According to the results of the analysis, the participants were affected by the campaigns made during the election time, the leader of the party, his/her promises, program, immigration policy and social media activities. Political parties and candidates speaking the same language with the voters in their party activities and giving importance to immigration policies and promises in line with the wishes and needs of the voters can contribute to increasing their votes.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Voter, Voter Behaviour, Political Participation, Voting Behaviour, Syrian Immigrants

Tam Metin 142

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.