Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 56-83

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.557


YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

MURAT AKÇAKAYA

Günümüz dünyasında, teknoloji ve küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör, daha az maliyetle optimum düzeyde hizmet verebilmek için alternatif yollar aramaktadırlar. Teknolojik sistemlerin gelişmesinin yanı sıra, bir kurumun verimliliğini arttıracak en önemli kaynağı beşeri sermayesidir. Bu nedenle, rekabet koşullarının zorlaştığı yenidünya düzeninde insan kaynakları yönetimi,  özel sektör ve kamu yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Örgütlerin ayakta kalabilmek ve başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ise, ancak motive edilmiş yüksek performanslı çalışanlardan elde edilebilir. Yeni kamu yönetimi sistemi de bu yöntemleri daha etkili, verimli ve rasyonel hizmet sunabilmek için kullanmaktadır. Halka en yakın idari birimler olan ve merkezi yönetimin yetişemediği veya tam olarak hizmet sunamadığı alan ve konularda onu tamamlayan yerel yönetimler, 1980’lerden itibaren tüm dünyada güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Merkezi yönetimler için gündeme gelen performans, kalite, etkililik, verimlilik, stratejik planlama vb. konu ve kavramlar, yerel yönetimler için de konuşulmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak hem yerel yönetimlerin mevcut idari yapı içindeki yeri ve konumları, hem de performans yönetimi için gerekli olan alt yapı eksikliğinden dolayı istenilen hedefe çoğu zaman ulaşılamamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performans, performans yönetimi, yerel yönetimlerde performans yönetimi, belediyelerde performans yönetimi sorunları.

PERFORMANCE MANAGEMENT AND PROBLEMS IN LOCAL ADMINISTRATIONS

In today's world of increased competition along with technological developments and globalization, public entities and institutions and the private sector are in search of alternatives for providing optimal service with decreased costs. In addition to technological advances, human capital is a major source for institutions to tap into in order to boost their efficiency. Therefore, the human resource management (HRM) plays a crucial role in the private and public sector management in the new world order with harsher competition rules. The human resources which organizations need to survive and become successful can be obtained from motivated, high-performing employees. The new public management system wields these methods to provide more effective, efficient and rational services. Since 1980s, there have been efforts to reinforce the local administrations which are administrative units that are the closest to the public and which complement the central government in the areas where the latter fails to provide the full range of public services. Although they were originally raised for central governments, the concepts and issues of performance, quality, effectiveness, efficiency, strategic planning, etc., have come to be discussed and implemented for local administrations as well. Due to their place and position within the existing administrative structure and as a result of their lack of infrastructure required for performance management, local administrations largely fail to achieve the goals set for them.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performance, performance management, performance management in local administrations, performance management issues in municipalities.

Tam Metin 1176

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.