Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 637-661

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.939


SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KIZILAY VE YEŞİLAY ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

NİYAZİ GÜMÜŞ, LEYLA AĞAÇCI

Sosyal medyanın geleneksel iletişim araçlarına göre sahip olduğu avantajlar başta markalar ve firmalar olmak üzere kamu kurumlarının ve nihayetinde sivil toplum örgütlerinin de dikkatini çekmiş ve çok sayıda sivil toplum örgütü (STK) bu mecrayı kullanmaya başlamıştır. STK’lara geniş kitlelere ulaşma, takipçileri ile etkileşim sağlama, ortaya çıkan ani gelişmeler karşısında hızla hareket etme vb. durumlarda önemli kolaylıklar sağlayan sosyal medya ne yazık ki çoğu STK tarafından yeterince etkin kullanılmamaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de faaliyet gösteren iki büyük STK olan Kızılay ve Yeşilay kurumsal iletişim sorumluları ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında bu iki STK’nın sosyal medya çalışmaları değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgulara göre her iki STK’nın da birden fazla sosyal medya kanalını aktif biçimde kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Medya, Kızılay, Yeşilay, Pazarlama İletişimi

USE OF SOCİAL MEDİA IN MARKETİNG COMMUNİCATİON OF NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS: A RESEARCH ON TURKİSH RED CRESCENT AND TURKİSH GREEN CRESCENT

The advantages of social media over traditional communication tools have attracted the attention of public institutions, particularly that of brands and companies, and ultimately that of civil society organizations, and numerous non-governmental organizations (NGO) have begun to use this medium. Social media, which enables NGOs to reach a wider audience, interact with their followers, react promptly to sudden changes, etc., is, unfortunately, not used by most NGOs effectively enough. In this study, social media activities of two major NGOs, Turkish Red Crescent and Turkish Green Crescent, which operate in Turkey are evaluated in the light of the findings of semi-structured interviews conducted with corporate communications executives of these two NGOs. According to the findings, it is concluded that both NGOs use more than one social media channel actively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Non-Governmental Organizations, Social Media, The Red Crescent, The Green Crescent, Marketing Communications

Tam Metin 819

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.