Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 46-56

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.01.724


ETİK VE AHLAK: GELİŞEN AFRİKA EKONOMİLERİ İÇİN AHİLİKTEN BİR DERS

ENVER AYDOĞAN, MUTASİM KHALFAN KHALİD

Bu çalışma teorik olarak, Afrika'nın gelişmekte olan ekonomilerinin etik ve ahlaki koşullarına ışık tutmaktadır. Selçuklu Devletinin son yıllarından Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına kadar 710 (1205-1915) ekonomik gelişmeyi teşvik etmek ve toplumsal uyum sağlamak için ahlak ve etik değerleri kullanılan örgütsel bir model olarak Ahilikten dersler çıkarmaktadır. Ahilik döneminde adil bir gelir dağılımı sağlanmış, tüketiciler yanıltılmaktan ve düşük kaliteli mallardan korunmuş ve sosyal sermaye kazanımı önemsenmiştir. Bu yaklaşımlar, etik liderliğin kamu ve özel alanda ahlaki bir yaşam tarzını yansıtan Ahilik’in bir sonucudur. Kamu ve özel kurumlarda görev yapan yönetici ve liderlere, etik ve ahlaki karar verme sürecine yardımcı olmak için öneriler sunulmuştur. Ahlaki olgunluğa ulaşmaya yönelik bir adım olması; Afrika’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması ve bu süreçte sosyal uyum ve barışın korunması adına ortaya öneriler koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etik ve Ahlak, Ahilik, Afrika

ETHICS AND MORALS: A LESSON FROM AKHISM FOR DEVELOPING ECONOMIES OF AFRICA

The paper theoretically shaded light on ethical and moral conditions of developing economies of Africa and draw relevant moral lessons from Akhism as an organizational model that used ethics and morals to spur economic development and maintained societal harmony in the later part of Seljuk and Ottoman Empire for close to 710 (1205-1915) years. During that period, a fair distribution of income was achieved, consumers were protected from exploitation and substandard goods and social capital was realized. All as a result of ethical leadership and the Akhism living a moral life style both in public and private. The paper also proposed a unified theoretical frame work for developing ethical and moral decision making process for leaders and managers in both public and private institutions. As a step into achieving moral agency, in order for them to make moral decisions that are critical in the process of transition to democracy and maintenance of social harmony and peace hence economic development of African.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ethics and Morals, Akhism, Africa

Tam Metin 910

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.