Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 346-368

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.931


KÜLTÜRÜN FUTBOL TARAFTARLARININ DAVRANIŞINA ETKİSİ; İSKOÇYA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ

SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ

Kültür bir grup insanın ortak değerlerini yansıtmakta ve yasayış tarzlarını, davranış şekillerini, inanışlarını etkilemektedir. Futbol ise ulusal ve uluslararası seviyede gerçekleştirilen spor karşılaşmalarının en popüler olanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu popülaritesinden dolayı futbol karşılaşmaları çoğu zaman yalnızca spor karşılaşması olarak kalmamakta farklı kültürlerin, inanışların, toplulukların, değerlerin karşılaşması olmaktadır. Bireyler bir araya gelerek destekledikleri takıma yoğun bağlılıklarıyla bilinen taraftar gruplarını oluşturmaktadır. Taraftarların bir araya gelerek oluşturdukları bu gruplar ulusal veya uluslararası olarak çeşitli faaliyetler yürütmekte, organizasyonlara katılmakta, protestolarda bulunmakta, hatta bu gruplar kendi kültürel yapılarını oluşturabilmektedir. Taraftarların bu davranışları gerçekleştirirken etkilendikleri faktörlerin belirlenmesi taraftarların davranış şekillerini anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu makalede, insan davranışları üzerinde büyük bir etkisi bulunan kültürel yapının futbol taraftarlarının davranış şekilleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Farklı kültürel yapıya sahip futbol taraftarlarının benzer durumlarda sergilediği davranış şekillerinin karşılaştırılması yapılarak davranışların analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İskoçya ve Türkiye’den taraftarların davranışları karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kültür, Futbol, Futbol Endüstrisi, Taraftalar, Holiganlık, Küreselleşme, Milliyet

THE CULTURAL IMPACT ON FOOTBALL FANS: COMPARISON OF SCOTLAND AND TURKEY

Culture, reflects the common values ​​of a group of people and effects their life style, manners, beliefs. Also we can say that football is one of the  most popular sports in the world are at national and international level. Due to this popularity, football matches stands out as not only being a sporting event but also encounter of different cultures, beliefs, communities and values. Fans come together to form groups of supporters whose known for their intense loyalty for their team. This group of supporters can operate various activities, organize diverse movements or protests, can be part of multiple events and they can even compose their own cultural structure. Determining the factors that fans are affected when performing their behaviors will help to understand the acts of the fans.In this study, the affect of the cultural structure, which has a great influence on human behavior, on the behaviors of football fans is being investigated. Behavior analysis was carried out by comparing the behavior patterns of football fans with different cultural structures in similar situations. Football is one of the  most popular sports in the world and therefore football matches stands out as not only being a sporting event but also encounter of different cultures. In this study we compared the behavior of supporters from Scotland and Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Culture, Football, Football Industry, Succer, Supporters, Hooliganism, Globalization, Nationality

Tam Metin 1014

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.