Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 2  Sayfa: 48-65


1923- 1950 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ

O.MURAT KOÇTÜRK, MERYEM GÖLALAN

Bu çalışmada, 1923-1950 dönemleri arasında Türkiye ekonomisinin yapısal durumu ana hatları ile incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce 1923-1929 döneminde savaştan yeni çıkan ve kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik yapısını oluşturması ve geliştirmesi amacıyla gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ele alınmıştır. Bu ekonomik reformlar İzmir İktisat kongresi, Lozan Barış Antlaşmasında alınan kararlar ve aşarın kaldırılması şeklinde ele alınmıştır. 1930-1939 döneminde korumacı-devletçi sanayileşme üzerinde durulmuştur. 1940 ve 1950 döneminde ise II.Dünya savaşı öncesi ve sonrası ekonomik tedbirler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Reform, Lozan, Türkiye Ekonomisi

THE STRUCTURAL ANALYSİS OF TURKEY’S ECONOMY DURİNG 1923-1950 PERİOD

In this study, Turkey's economy has been inspecting with the main lines a study on the structural analysis between in 1923-1950 period. For this purpose, first during the 1923-1929 war and established of the new Turkish Republic has been taken to create the structure and development of the economy performed for the purpose of economic reform.. These economic reforms have been taken İzmir Economy Congress, the Lausanne Peace Treaty and the tithe. In the period 1930-1939 focused on protectionist-satist industrialization. In the period 1940 and 1950 focused on before and after the Second World War economic measures.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Reform, Lausanne, Turkey Economy

Tam Metin 1648

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.