Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 3128-3145

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1732


COVID-19 VE KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU: CİNSİYETE DAYALI İŞGÜCÜ YANSIMALARI

GÜL EKİNCİ

Covid-19, sosyal, politik ve ekonomik sistemlerdeki güvenlik açıklarını açığa çıkarmakta, cinsiyet eşitsizliğine yansıyarak kadın işgücünde problem olarak kendini göstermektedir. Bu probleme çözüm sunmanın ilk koşulu ise problemi boyutlarıyla ölçebilmekten geçmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizlik problemini çözmek için, ölçmek gerekmektedir. Bu amaçla Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından oluşturulmuş Küresel Cinsiyet Endeksi (GAP) indikatörleri aracılığıyla cinsiyet uçurumu ve Covid-19 sürecinde işgücü yansımaları araştırılmıştır. Kadınların boyutları incelenmiştir. Çalışma, Küresel Cinsiyet Endeksi Türkiye’de yeni bilinen kavram olduğundan, cinsiyet eşitsizliklerini boyuta dayalı ve ölçülebilir şekilde tanımlamak, iş gücü yansımasında ülkeler arası karşılaştırma yapmak, etkili boyutları önceliklendirebilmek, politikalar belirlemek açısından önem taşımaktadır. Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin boyutsal olarak tanımlanması ve algılanması, eksik noktaların saptanarak, maruz kalınan cinsiyet uçurumunun tespitine katkı sunmaktadır. Endekse dayalı betimsel değerlendirme, Türkiye’nin cinsiyet eşitlik göstergelerinin düşüklüğüne, kadın işgücünün fazlaca etkilendiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi, Cinsiyet Eşitsizliği, İşgücü, Covid-19, Türkiye, Kadın Çalışmaları

COVID-19 AND GLOBAL GENDER GAP: COVID-19 IMPACT ON GENDER İN WORKFORCE

Covid-19 reveals vulnerabilities in social, political and economic systems, and is reflected in gender inequality and manifests itself as a problem in the female workforce.The first condition of offering the best solution to a problem is to be able to measure the problem with its dimensions.In order to solve the gender inequality problem, it is necessary to measure the important determinants.For this purpose, gender gap and workforce reflections in the Covid-19 process were investigated through the Global Gender Index (GGI) indicators.The dimensions of women's economic participation and equal opportunity, educational status, health and survival, and political empowerment were examined.The study is important in terms of defining gender inequalities in a dimension-based and measurable way, since the GGI is a newly known concept in Turkey.The study contributes to the dimensional definition and perspective of the gender inequalities of women in Turkey.Descriptive data analysis shows that the low gender equality in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Global Gender Gap Index, Gender Inequality, Covid-19, Turkey, Women's Studies

Tam Metin 493

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.