Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1155-1177

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2058


İPEK BÖCEKLERİNİ KOZASIZ BIRAKMAK: VERGİ BORCUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

ZEYNEP AĞDEMİR

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) emlak vergisi borcu satışı nedeniyle çok sayıda hanenin evine el konulmaktadır. Çalışma, vergi borcu satışının ne anlama geldiğini, emlak vergisi borcunun vergi mükelleflerinin konutlarını yitirmelerine nasıl neden olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Vergilendirme sürecinin özelleştirilmesi ulusal literatürde oldukça sınırlı ölçüde tartışılmış, vergi borcunun satışına dair çalışma bulunmamaktadır. Uluslararası literatürde ise vergilendirme sürecinin özelleştirilmesi vergi iltizamına ilişkin tarihsel deneyimlerle birlikte tartışılmakta, iltizam günümüz için uygulanabilir bir seçenek olarak görülmektedir. Konuya ilişkin diğer bir tartışma özel ve kamu kesiminin vergilendirme süreci konusundaki performansının ana akım etkinlik kavrayışıyla karşılaştırılmasıdır. Her ne kadar birbirinden farklılaşsa da bu iki tartışma ana akım etkinlik anlayışından hareket etmiştir. Çalışma her iki yaklaşımı eleştirmekte, vergi borcunun satışı ancak sermaye birikim süreci içindeki yeri bağlamında anlaşılabilir olduğunu söylemektedir.  Bu bağlamda, vergi borcunun satışı ABD’de sermaye birikim sürecinin çeşitli uğrakları içerisinde ele alınmıştır. Çalışma vergi borcunun satış sürecini vergilendirme yetkisi bağlamında da ele almıştır. Sonuç olarak vergi borcunun satışının sermaye birikim sürecinin yarattığı krizlerin devlet maliyesine yansıması olduğu, devletin vergi borcu satışı yoluyla emlak vergisi borçlarının ödenememesini özel sektör için bir yatırım aracı haline getirdiğini dile getirilmiştir. Böylelikle devlet ve vatandaş arasında kurulan vergilendirme yetkisinin bir kısmının özel sektöre devredildiği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Sermaye birikim süreci, emlak vergisi, vergi borcunun satışı, vergi idaresinin özelleştirilmesi, haciz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sermaye birikim süreci, emlak vergisi, vergi borcunun satışı, vergilendirme sürecinin özelleştirilmesi, haciz.

DEPRIVING SILKWORMS OF COCOONS: THE TAX SALE

The tax sale repossesses many American homes. The study examines how the tax sale and property tax debt causes taxpayers to lose their houses. Tax sale has not been studied in the national academic literature. In international academic literature, privatization of the taxation process is explored alongside historical examples of tax farming. Secondly, the performance of the private and governmental sectors taxation is compared to the mainstream notion of efficiency. Fundamentally, the article contends these two perspectives are insufficient to comprehend the issue of privatization of the taxation process. The tax sale is only explicable in the context of its role in the process of capital accumulation. In this perspective, the tax sale has been addressed at various stages of capital accumulation in the United States. In addition, the study addressed the tax sales procedure in the context of the taxing power. The study concludes that the tax sale is a reflection of the crisis caused by the capital accumulation process on state finances, that the tax payer inability to pay real estate tax delinquency via the tax sale has become an investment tool for the private sector. Thus, the private sector obtains a portion of the taxing power.

Key Words: Capital accumulation process, property tax, tax sale, privatization of tax administration, foreclosure.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Capital accumulation process, property tax, tax sale, privatization of tax administration, foreclosure.

Tam Metin 229

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.