Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 3  Sayfa: 38-57


DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE TOPRAK VE TARIM REFORMU UYGULAMALARI

METİN TÜRKER

Kamu ve özel sektöre ait tarım arazilerinin topraksız çiftçiler veya tarım işçileri lehine yeniden düzenlenmesi olarak ifade edilen toprak reformu her dönemde önemini korumuştur.

Toprak reformunun tarihi çok eski yıllara uzanmakla birlikte en önemli gelişmeler II. Dünya savaşından sonra olmuştur. Özellikle 1950’li yıllarda mülkiyet haklarının yeniden düzenlenmesinde çarpıcı gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde Tarım reformu uygulamalarının çok başarılı ve başarısız örneklerini görmek mümkündür. Başarı, hükümetlerin konuya verdiği önem ve sağladıkları destek tedbirleri ölçüsünde artmıştır.

Toprak reformu çalışmaları ile önceleri feodalizmin kaldırılması ve çiftçilerin/tarım işçilerinin topraklandırılması amaçlanırken sonraki yıllarda yoksulluğun önlenmesi ve kırsalın kalkındırılması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada ülkemizde ve diğer ülkelerdeki toprak reformu uygulamaları detaylı olarak ele alınmıştır. Toprak reformu uygulamalarındaki gelişmeler tarihsel gelişimi ile ülkeler bazında incelenmiştir. Başarılı ve başarısız uygulamalar nedenleri ve sonuçları ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarım Reformu, Toprak Reformu, Mülkiyet Düzenlemesi

APPLİCATİONS OF LAND AND AGRARİAN REFORM IN THE WORLD AND IN TURKEY

Land reform is the redistrubition of agricultural land belonging to public and private sector in favor of the landless farmers or farm workers. Land Reform maintains its importance in every period.

However, history of the Land reform lying on very ancient time, the most important developments have been occured after the Second World War. Especially in 1950’s and 1960’s there has been significant developments about Re-regulation of Property rights. In this period, there has been many examples of succesful and unsuccesful implementation of Agrarian Reform. Achievement has been increased after the importance given to issues by the goverment and their support measure after the reform.

Previously, the target with Land Reform was abolition of feodalism and land classification of farmers/farm workers. But In later years the main target is prevention of rural poverty and provide rural development.

In this study, implementation of Land Reform in our country and other countries have been discussed in detail. Development in Land Reform implementations have been examined based on the historical development of the countries. Successful and unsuccessful applications were evaluated with the causes and consequences.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agrarian Reform, Land Reform, Property Regulation

Tam Metin 1555

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.