Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1104-1127

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1572


HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE NOTAM YAYINLARINDAN KAYNAKLANAN AKSAKLIKLAR

ALİ AKBABA

Bu çalışmanın amacı havayollarının operasyonlarını yöneten AOCC (Airline Operation Control Center-Havayolu Operasyon Kontrol Merkezi) bölümünün karşılaştığı NOTAM yayınlarından kaynaklı problemlerin çözüm dizinini gösteren bir algoritma oluşturarak bu problemlerin hangi şartlarda aksaklığa dönüştüğünün belirlenmesi olarak bildirilebilmektedir. NOTAM “Notice to airmen” İngilizce ifadesinin kısaltmasından oluşturulmuş bir havacılık terimidir ve uçuş harekâtı ile ilgili personele (pilot, dispatcher gibi), herhangi bir havacılık kolaylığına, hizmetine, yöntemine ya da bir tehlikenin varlığına, koşullarına veya değişikliğine ilişkin bildirimleri zamanında duyurmak amacıyla yapılan uyarı yayınları olarak ifade edilebilmektedir. Bu yayınlar bazı durumlarda havayolu operasyon yönetiminde problemler çıkarıp operasyonun aksamasına neden olabilmektedir. NOTAM kaynaklı problemlerin tespit edilip hangi şartlarda aksaklığa dönüştüğünü belirlemek amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren üç havayolunun AOCC bölümlerinde çalışmış 28 dispatcher ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda havayolu operasyon yönetiminde konuları itibari ile NOTAM yayınlarından kaynaklı problemleri ve bu problemlerin hangi şartlarda aksaklığa dönüştüğünü gösteren bir algoritmaya ulaşıldığı belirtilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algoritma, AOCC, Havayolu Operasyon Yönetimi, Notam

DISRUPTIONS IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT DUE TO NOTAM PUBLICATION

The purpose of this study is to create an algorithm that shows the solution index of the problems due to NOTAM publications encountered by the AOCC (Airline Operation Control Center) department that carries out the operations of the airlines, and to determine the conditions under which these problems turn into a disruption. A notice to airmen (NOTAM) is a notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations. In some cases, these publications may cause problems in airline operation management and cause disruption of the operation. For purpose of determining the problems caused by NOTAM and under which conditions they turn into disruption, 28 dispatcher worked for AOCC department of three airlines operating in Turkey was interviewed. As a result of the research, it can be stated that an algorithm has been reached that shows the solution of problems arising from NOTAM publications in airline operations management and under which conditions these problems turn into disruption.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algorithm, AOCC, Airline Operations Management, Notam

Tam Metin 597

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.