Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2246-2259

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1664


HAVALİMANI ÖZELLEŞTİRMESİ VE DEĞERLEMESİ: TÜRKİYE’DE BULUNAN ÇEŞİTLİ SİVİL HAVALİMANLARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR İNCELEME

MERIC GOKDALAY, YAŞAR KÖSE

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de havalimanı sistemi içinde büyük bölgesel havalimanı statüsüne sahip olabilecek havalimanlarının değerlendirilmesi ve bu statüde olabilecek Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarının elde edilen sonuçlara göre özelleştirilip özelleştirilemeyeceğinin ampirik analizini yapmaktır.  Çalışmada; Adana, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Samsun Çarşamba havalimanlarının indirgenmiş nakit akışları yöntemine (DCF) göre değerlerinin negatif olduğu ve bu sonuçlara etkisi olabilecek nedenler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde araştırmaya konu edilen havalimanlarının indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre değerlerinin negatif olmasına rağmen, KÖİ çerçevesinde özelleştirilebileceği değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havalimanı, Özelleştirme, İndirgenmiş nakit akımı, Kamu Özel İşbirliği

AIRPORT PRIVATIZATION AND VALUATION: AN EMPIRICAL STUDY ON VARIOUS CIVIL AIRPORTS IN TURKEY

The of this study is to evaluate the airports that may have the status of large regional airports within the airport system in Turkey and to make an empirical analysis of whether Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Samsun Çarşamba and Trabzon airports that may have this status can be privatized according to the results obtained. In the study; It has been determined that Adana, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır and Samsun Çarşamba airports have negative values ​​according to the discounted cash flow method (DCF) and the reasons that may affect these results. Within the framework of these results, it has been evaluated and interpreted that the airports subject to the research can be privatized within the framework of PPP, although their values ​​are negative according to the discounted cash flow method.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Airport, Privatization, Discounted Cash Flow, Public Private Partnership

Tam Metin 554

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.