Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2647-2664

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1689


KOOPERATİFÇİLİK VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

YILDIZ ÖZKÖK, ZEYNEP KÖSE

Kooperatifler üstlendiği rol gereği bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bu çalışmada Türkiye’de kooperatifçilik faaliyetlerinin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Türkiye’de koopratifçiliğin gelişimi, yapılan çalışmalar ve bölgesel kalkınma açısından önemi özellikle kalkınma planları ve kooperatifçilikle ilgili geçmiş veriler üzerinden incelenmiştir. Buna göre kooperatifler yeni iş olanakları yaratması, istihdamı artırması, üretici ve tüketici arasındaki aracıları azaltması, bireylerin ekonomiye katılımına imkân vermesi yönü ile bölgesel kalkınmaya ve dolayısıyla ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatifçilik, bölgesel kalkınma, kalkınma planları

THE RELATIONSHIP BETWEEN COOPERATIVES AND REGIONAL DEVELOPMENT: A STUDY ON TURKEY

Cooperatives are one of important tools that contribute to regional development due to the role they play. In this study, the effects of cooperative activities on regional development in Turkey is discussed. The development of cooperatives in Turkey, the studies carried out in this subject and its importance of it in terms of regional development have been examined, especially through the development plans and past data on cooperatives. Accordingly, cooperatives contribute to regional development and thus to economic growth by creating new job opportunities, increasing employment, reducing intermediaries between producers and consumers, and enabling individuals to participate in the economy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperatives, regional development, development plans

Tam Metin 503

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.