Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 662-677

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.969


SU ÜRÜNLERİNDE TEŞVİK UYGULAMALARI

HASAN HÜSEYİN ATAR, UĞUR KÖMÜRLÜ

Su ürünlerinde destek uygulamaları ile sektörün büyümesi ve ekonomide büyük bir pay sahibi olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca mevcut kaynakları korumak, izlenebilirlik ile kayıt dışı ve ruhsatsız üretimin önüne geçebilmek, üreticilerin dış pazar şartlarında diğer ülkeler ile rekabet edebilmesini sağlamak, çevreye dost üretim teknikleri ve sistemleri geliştirmek, su ürünleri miktarını, kalitesini ve iç tüketimi artırmak amacıyla da yapılmaktadır.

Türkiye’de su ürünleri sektörüne yapılan teşvik desteklemeleri ile sektörün gelişmesine ve ekonomiye çok büyük katkılar sağlanmıştır. Bu bağlamda su ürünleri sektörünün gelişimi için geleceğe yönelik yatırım ve planlamalarda rol oynayan destekleme alanlarının ve koşullarının neler olduğunun bilinmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışma ile su ürünleri sektörüne yönelik Türkiye’de uygulanan yöntemlerin en güncel haliyle derlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmanın su ürünleri teşvik uygulamaları hakkında kısa bir rehber niteliği sağlaması diğer hedefler arasındadır.  

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Su Ürünleri, yetiştiricilik, avcılık, teşvik.

THE APPLICATIONS OF PROMOTION IN AQUACULTURE AND FISHERIES

It is aimed to grow the sector and to have a big share in the economy, with  support applications in the fisheries sector. It is also aimed at protecting existing resources, ensuring traceability, preventing unregistered and unregistered production, enabling producers to compete with other countries in foreign market conditions, developing environmentally friendly production techniques and systems, increasing the quantity of water products, quality and domestic consumption.

Supports made to  fisheries sector in Turkey has provided great development. In this aspect,  it will be useful to know the future areas and conditions of the investment and planning of the future development of the fisheries sector.

With this work on support the implementation of the fisheries and aquaculture sector in our country is aimed to reveal the most current form. Also, İt is aimed to be resource reference for those who want to get information about supported fisheries product.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aquaculture, Fisheries, Promotion

Tam Metin 765

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.