Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 715-735

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1554


ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİYLE OECD ÜYESİ ÜLKELERİN ENERJİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

İSMAİL DURAK(GRŞ), ERDEM TAŞ

Ülkelerin iktisadi büyüme, sosyo-ekonomik refahı elde etme ve sürdürülebilirliği sağlamaları için enerjiye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye' nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinin enerji değişkenleri açısından birbirleri ile karşılaştırılması, birbirine benzerlik ve farklılık gösteren ülkelerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada 36 OECD ülkesinin Birincil Enerji Tüketimi, Kişi Başına Birincil Enerji Tüketimi, Elektrik Üretimi, Petrol Tüketimi, Doğal Gaz Tüketimi, Kömür Tüketimi, Hidroelektrik Tüketimi, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Yenilenebilir Enerji Üretimi olmak üzere 9 enerji değişkenine ait veriler kullanılarak Çok Boyutlu Ölçekleme analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, iki boyutlu ölçeklemeye indirgenen bilgiler Almanya, Fransa ve Türkiye' nin birbirleriyle ve İsrail ile Çekya' nın ise kendi aralarında benzerlik gösterdiği bulunmuştur. ABD ise OECD ülkeleri içerisinde en farklılık gösteren ülke olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Boyutlu Ölçekleme, OECD, Enerji, Enerji Göstergeleri, Benzerlik, Farklılık

INVESTIGATION OF OECD MEMBER COUNTRIES IN TERMS OF ENERGY INDICATORS WITH MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS

Countries need energy to achieve economic growth, socio-economic prosperity and sustainability. In this study, it is aimed to compare OECD countries, of which Turkey is a member, with each other in terms of energy variables, to identify countries that are similar and different to each other. In the study, Multidimensional Scaling analysis was carried out using data belonging to 9 energy variables of 36 OECD countries, namely Primary Energy Consumption, Primary Energy Consumption Per Capita, Electricity Production, Oil Consumption, Natural Gas Consumption, Coal Consumption, Hydroelectric Consumption, Renewable Energy Consumption and Renewable Energy Generation. According to the results of the analysis, the information reduced to two-dimensional scaling showed that Germany, France and Turkey are similar to each other, and Israel and Czechia are similar to each other. The United States, on the other hand, was obtained as the most diverse country in the OECD countries.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multidimensional Scaling, OECD, Energy, Energy Indicator, Similarity, Difference

Tam Metin 669

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.